Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2009-88-01
Par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14., 16. un 17. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam
Izskatīta
Vēsma Vilka
15.04.2010.

20.04.2010.

Par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14., 16. un 17. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam

1. Satversmes tiesa atzina Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14. punktu, ciktāl tas attiecas uz personām, kuras sasniegušas likumā ""Par valsts pensijām"" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
2. Noteikt, ka saskaņā ar Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14. punktu noteiktie ieturējumi attiecībā uz personām, kuras sasniegušas likumā ""Par valsts pensijām"" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ir jāizbeidz ne vēlāk kā no 2010. gada 1. jūnija.
3. Noteikt, ka Saeimai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. jūnijam jānosaka kārtība, kādā personām, kuras sasniegušas likumā ""Par valsts pensijām"" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, atlīdzināmi ieturējumi, kas veikti, pamatojoties uz Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14. punktu.
4. Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 16. un 17. punktu atbilstību Satversmes 1., 91. un 109. pantam.

2009-88-01_Lemums_ierosinasana2189