Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2009-11-01
Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma un 17. punkta (2008. gada 14. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam
Izskatīta
Kristīne Kalvāne-Radziņa, Baiba Jakobsone, Dina Suipe, Visvaldis Sprudzāns, Daina Treija,Sandra Strence, Svetlana Beļajeva, Normunds Riņķis, Ilze Freimane, Iveta Kromāne, Silva Reinholde, Dzintra Zemitāne, Inese Siliņeviča, Inguna Preisa, Alberts Kokins, Ervīns Kušķis, Iveta Krēvica, Dagmāra Skudra, Ilona Rūķe, Dzintra Balta, Solvita Glaudāne, Anda Briede, Sanita Zakrevska, Maija Vētra, Sandra Briķe, Iluta Kovaļova, Ināra Zabarovska, Žanna Zujeva, Valdis Vazdiķis, Lolita Andersone, Dagnija Bērziņa, Marika Bebriša, Sanita Rūtenberga, Ieva Reikmane, Inese Strelča, Skaidrīte Hrebtova, Vivita Voronova, Dace Ķeire, Marita Šalta, Signe Vilne, Jolanta Zaškina, Gunta Gultniece, Līga Hāzenfuse, IlonaPetrovska, Linda Piusa, Indra Meldere, Vilis Donāns, Inese Skudra, Svetlana Maršāne, Elmārs Lenšs, Ingūna Amoliņa, Iveta Brimerberga, Tamāra Broda, Brigita Būmeistere, Sandra Amola, Diāna Dumbre, Boriss Geimans, Smaida Gļazere, Rihards Hlevickis, Daiga Kalniņa, Signe Kalniņa, Irīna Jansone, Ligita Kuzmane, Guntars Kveska, Zinaida Lagzdiņa, Iveta Vīgante, Aina Nicmane, Aivars Uminskis, Guntars Stūris, Ināra Šteinerte, Irēna Logina, Žaneta Vēvere, Inese Laura Zemīte, Ārija Ždanova, Juris Stukāns, Aivars Zāģeris, Skaidrīte Buivide, Daiga Vilsone, Juris Freimanis, Ligita Gavare, Dzintra Žagare, Inta Zvaigznekalna Jēkabsone, Sarmīte Vamža, Valērijs Maksimovs, Silvija Sēbriņa, Jānis Bazēvičs, Līga Blūmiņa, Gunta Ozoliņa, Ineta Ozola, Marianna Trejuhana, Milda Zelmene, Lidija Pliča, Lelde Grauda, Iveta Bērziņa, Mārtiņš Sviķis, Dace Jansone, Iveta Meldere, Zane Pētersone, Mairita Šķendere, Sandra Krūmiņa, Dzintra Danberga, Tatjana Bormane, Baiba Ozoliņa, Gatis Štauers, Gvido Ungurs, Uldis Danga, Ilze Apse, Sanita Strakše, Viesturs Gaidukēvičs, Viktors Prudņikovs, Aija Āva, Dace Kantsone, Anna Mihailova, Kristīne Vanaga, Ojārs Priedītis, Dzintars Birkmanis, Dzintars Melnbārdis, Aija Reitupe, Astra Ābele, Kaspars Rinčs, Juris Kokins, Arvīds Ozerskis, Rita Vīva, Astra Klaiše, Vineta Ramba, Zaiga Zaiceva, Biruta Ķeire, Laima Kraule, Roberts Lazdāns, Ingrīda Junghāne, Ināra Rozīte, Sandra Mertena, Vineta Vaiteika, Linda Vēbera, Aiga Freimane, Santa Sondare, Ineta Škutāne, Ilze Vanaga, Inta Zaļā, Ziedonis Strazds, Elita Stelte-Auziņa, Lauma Šteinerte, Santa Bernharde, Žanete Žimante, Inta Rubene, Maruta Bite, Jolanta Uminska, Ināra Straumiņa, Velta Silamiķele, Regīna Knabe, Dace Skraupele, Juris Siliņš, Daina Baltā, Anita Misiuna, Intars Bisters, Līga Ašmane, Irina Freimane, Inita Dzerkalne, Daiga Danšina, Kristīne Konderko, Judīte Mauliņa, Gunta Čepuka, Iveta Salaka, Laila Fogele, Iveta Kniploka, Dace Ruško, Nellija Paņkiva, Eduards Pupovs, Jānis Tiltiņš, Andrejs Lepse,Ramona Nadežda Jansone, Inguna Radzeviča, Anita Nusberga, Anita Poļakova, Ludmila Poļakova, Ausma Keiša, Pēteris Opincāns, Anita Moļņika, Aelita Ignatjeva, Andrejs Mihaļčenko, Irēna Millere, Dina Bondare, Ilze Celmiņa, Inga Krigena-Jurkāne, Ina Baiko, Ilze Ošiņa, Svens Lorencs, Agita Dmitrenoka, Doloresa Bambere, Ilze Freimane, Agnese Jurevica, Jolanta Bebriša, Inga Zālīte, Lilija Kanaviņa, Inese Belicka, Sarmīte Daukšte, Sandra Meliņa, Imants Dzenis, Andis Celms, Rinalds Silakalns, Iveta Stuberovska, Vija Siliniece, Biruta Horuna, Anita Čerņavska, Arnis Dundurs, Raimonds Grāvelsiņš, Inta Lauka, Marika Senkāne, Karina Krastiņa, Linda Vīnkalna, Ruta Kupce, Santa Liniņa, Ļubova Kušnire, Kaspars Berķis, Līvija Slica, Valda Zommere, Ilze Amona, Anita Šteinberga, Una Mihailova, Sandra Gintere, Edgars Puriņš, Sanita Kanenberga, Māris Birzgalis, Margarita Osmane, Vilmārs Endzelis, Mārīte Vesele, Irēna Cupika, Zeltīte Kusiņa, Arnis Naglis, Dainis Plaudis, Māra Balode, Ināra Zariņa, Sarmīte Stūrmane, Sandra Zeire, Velta Karzone-Kere, Indra Kreicberga, Antra Tiltiņa, Everita Ancāne, Dainis Šaicāns, Helmuts Naglis, Skaidrīte Temļakova, Olita Blūmfelde, Mairita Zadiņa, Sandra Breča, Ieva Zabarovska, Vita Vjatere, Ilze Ieviņa, Antra Zute, Ilga Neimane, Liāna Liepiņa, Agnese Skulme, Inese Kazjonova, Irēna Lavrinoviča, Una Melameda un Baiba Strauta
18.01.2010.

20.01.2010.

Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma un 17. punkta (2008. gada 14. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesnešu algas I

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par tiesu varu"" pārejas noteikumu 7. punkta otro teikumu 2008. gada 14. novembra likuma, 2009. gada 16. jūnija likuma un 2009. gada 1. decembra likuma redakcijā par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam un spēkā neesošu no 2011. gada 1. janvāra.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par tiesu varu"" pārejas noteikumu 17. punktu 2008. gada 14. novembra likuma, 2009. gada 16. jūnija likuma un 2009. gada 1. decembra likuma redakcijā par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam un spēkā neesošu no 2011. gada 1. janvāra.

2009-11-01_Lemums_ierosinasana2089