Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2007-22-01
Par Civilprocesa likuma 434. un 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86. un 92. pantam
Izskatīta
SIA "Zeltaleja-1" un Jānis Kalniņš
02.06.2008.

10.06.2008.

Par Civilprocesa likuma 434. un 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Apelācijas sprieduma spēkā stāšanās; atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību

1. Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 434. pantu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2008. gada 1. jūlija.
2. Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību daļā par Civilprocesa likuma 464. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86. un 92. pantam.

2007-22-01_Lemums_ierosinasana3344