Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2007-11-03
Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006. - 2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam
Izskatīta
Biedrība "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai"
17.01.2008.

23.01.2008.

Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006. - 2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Rīgas teritorijas plānojums, Rīgas brīvosta

1. Satversmes tiesa atzina Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam daļu, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošu no tās spēkā stāšanās brīža, tas ir, 2006. gada 4. janvāra.
2. Noteikt, ka Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumos Nr. 690 ""Noteikumi par Rīgas brīvostas teritorijas noteikšanu"" noteiktajās Rīgas brīvostas robežās ir spēkā Rīgas attīstības plāns 1995.–2005. gadam un attiecīgie Rīgas pilsētas apbūves noteikumi.