Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 19
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 16
 • 8
 • 548
 • 348
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 422
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 450
 • 103
 • 162
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 927
Drukāt
Lieta Nr. 2004-20-0103
Par Tiesu izpildītāju likuma 80. panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92. pantam
Izskatīta
Dace Brice
11.01.2005.

12.01.2005.

Par Tiesu izpildītāju likuma 80. panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-20-0103 "Par Tiesu izpildītāju likuma 80. panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92. pantam".

2004-20-0103_Lemums_ierosinasana1873
Lieta Nr. 2004-19-01
Par Civilprocesa likuma 21. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam
Izskatīta
Juris Āzers
15.02.2005.

22.02.2005.

Par Civilprocesa likuma 21. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesneša atstatīšanās un noraidīšana

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 21. panta trešo daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-19-01_Lemums_ierosinasana1871
Lieta Nr. 2004-18-0106
Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti B.Cilevičs, I.Ribakovs, V.Buzajevs, V.Orlovs, A.Aleksejevs, I.Solovjovs, A.Klementjevs, A.Tolmačovs, J.Pliners, N.Kabanovs, V.Agešins, J.Sokolovskis, J.Urbanovičs, A.Vidavskis, A.Bartaševičs, J.Jurkāns, A.Golubovs, O.Deņisovs, S.Fjodorovs un M.Bekasovs
13.05.2005.

17.05.2005.

Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Mazākumtautību skolas

Satversmes tiesa atzina Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam.

2004-18-0106_Lemums_ierosinasana1869
2004-18-0106_Stenogramma
Lieta Nr. 2004-17-01
Par Latvijas Republikas Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā iekļautās normas "narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam
Izskatīta
Inga Deržaveca
26.01.2005.

28.01.2005.

Par Latvijas Republikas Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā iekļautās normas "narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Narkotisko vielu lietošana

Satversmes tiesa atzina Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā iekļauto normu "narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam.

2004-17-01_Lemums_ierosinasana1867
Lieta Nr. 2004-16-01
Par Administratīvā procesa likuma 124. panta pirmās daļas un otrās daļas par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu lietās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Administratīvā apgabaltiesa
04.01.2005.

06.01.2005.

Par Administratīvā procesa likuma 124. panta pirmās daļas un otrās daļas par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu lietās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Valsts nodeva administratīvo pārkāpumu lietās

Satversmes tiesa atzina Administratīvā procesa likuma 124. panta pirmo un otro daļu par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu lietās par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-16-01_Lemums_ierosinasana1865
Lieta Nr. 2004-15-0106
Par likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 1. panta trešās daļas 5. punkta, 2. panta otrās daļas 2. punkta, 7. panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 2. un 3. pantam, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. pantam un 1961. gada 30. augusta Konvencijas par apatrīdu skaita samazināšanu 8. panta 1. punktam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti Valērijs Agešins, Boriss Cilevičs, Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Vitālijs Orlovs, Ivans Ribakovs, Jānis Jurkāns, Aleksandrs Bartaševičs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Aleksandrs Golubovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Aleksejs Vidavskis, Jakovs Pliners, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs un Vladimirs Buzajevs
07.03.2005.

09.03.2005.

Par likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 1. panta trešās daļas 5. punkta, 2. panta otrās daļas 2. punkta, 7. panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 2. un 3. pantam, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. pantam un 1961. gada 30. augusta Konvencijas par apatrīdu skaita samazināšanu 8. panta 1. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Latvijas nepilsoņi

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"" 1. panta trešās daļas 5. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 1. septembra.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"" 7. panta pirmās daļas 2. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 1. septembra.
3. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"" 2. panta otrās daļas 2. punktu par atbilstošu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 3. panta 1. punktam.

2004-15-0106_Lemums_ierosinasana1862
Lieta Nr. 2004-14-01
Par Imigrācijas likuma 61. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Administratīvā apgabaltiesa
06.12.2004.

08.12.2004.

Par Imigrācijas likuma 61. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieceļošanas aizlieguma pārsūdzība

Satversmes tiesa atzina Imigrācijas likuma 61. panta sestās daļas vārdkopu "Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo daļu, nav pārsūdzams" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 1. maija.

2004-14-01_Lemums_ierosinasana1860
Lieta Nr. 2004-13-0106
Par 2004. gada 27. maija likuma "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Pirmā protokola 3. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti A.Bartaševičs, J.Urbanovičs, J.Pliners, V.Agešins, J.Ribakovs, V.Orlovs, A.Klementjevs, A.Vidavskis, B.Cilevičs, O.Deņisovs, J.Solovjovs, J.Jurkāns, M.Bekasovs, S.Fjodorovs, A.Golubovs, A.Ulme, A.Aleksejevs, A.Tolmačovs, J.Sokolovskis un V.Buzajevs
22.03.2005.

30.03.2005.

Par 2004. gada 27. maija likuma "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Pirmā protokola 3. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšana

Satversmes tiesa atzina 2004. gada 27. maija likumu "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un tās Pirmā protokola 3. pantam.

2004-13-0106_Lemums_ierosinasana1857
2004-13-0106_Stenogramma
Lieta Nr. 2004-12-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta sestās daļas atbilstību LR Satversmes 1. pantam.
Apvienota
Administratīvā apgabaltiesa
22.06.2004.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta sestās daļas atbilstību LR Satversmes 1. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-03-01

Apvienotā lieta: 2004-03-01

2004-12-01_Lemums_ierosinasana1856
Lieta Nr. 2004-11-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Apvienota
Administratīvā rajona tiesa
01.06.2004.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2004-03-01

Apvienotā lieta: 2004-03-01

2004-11-01_Lemums_ierosinasana1855
Lieta Nr. 2004-10-01
Par Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punkta un 223. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
SIA "Asmers"
17.01.2005.

18.01.2005.

Par Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punkta un 223. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Šķīrējtiesas

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punktu un 223. panta 6. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-10-01_Lemums_ierosinasana1853
Lieta Nr. 2004-09-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Jānis Svārpstons
16.04.2004.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-06-01

Apvienotā lieta: 2004-06-01

2004-09-01_Lemums_ierosinasana1852
Lieta Nr. 2004-08-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
SIA "Kempmayer media Latvia"
16.04.2004.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-06-01

Apvienotā lieta: 2004-06-01

2004-08-01_Lemums_ierosinasana1851
Lieta Nr. 2004-07-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Juris Ulmanis
16.04.2004.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-06-01

Apvienotā lieta: 2004-06-01

2004-07-01_Lemums_ierosinasana1850
Lieta Nr. 2004-06-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Jānis Zips, Juris Ulmanis, Jānis Svārpstons un SIA "Kempmayer media Latvia"
11.10.2004.

12.10.2004.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Izziņas izdarītāja darbību pārsūdzība

Satversmes tiesa atzina Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. pantu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-06-01_Lemums_ierosinasana1848
Lieta Nr. 2004-05-01
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 94. un 95. pantam
Izskatīta
Eduards Kornakovs
01.12.2004.

02.12.2004.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 94. un 95. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-05-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 94. un 95. pantam".

2004-05-01_Lemums_ierosinasana1846
Lieta Nr. 2004-04-01
Par likuma "Par tiesu varu" 75. pantā ietvertās normas vārdu "vai tiesas piesēdētājam" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 84. un 92. pantam
Izskatīta
Ieva Azanda
05.11.2004.

09.11.2004.

Par likuma "Par tiesu varu" 75. pantā ietvertās normas vārdu "vai tiesas piesēdētājam" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 84. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesas piesēdētāji

Satversmes tiesa atzina likuma "Par tiesu varu" 75. pantā ietvertās normas vārdus "vai tiesas piesēdētājam" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 84. un 92. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

2004-04-01_Lemums_ierosinasana1844
Lieta Nr. 2004-03-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās un sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam
Izskatīta
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa
25.10.2004.

26.10.2004.

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās un sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (piešķiršana no jauna)

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" 30. panta piekto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" 30. panta sesto daļu un pārejas noteikumu 24. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un par spēkā neesošu no spēkā stāšanās brīža attiecībā uz tām personām, kurām pensijas izmaksa tika pārtraukta uz personas iesnieguma pamata saskaņā ar likuma ""Par valsts pensijām"" pārejas noteikumu 16. punkta 11. apakšpunktu.

2004-03-01_Lemums_ierosinasana1842
Lieta Nr. 2004-02-0106
Par Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 4. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
11.10.2004.

12.10.2004.

Par Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 4. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Paternitātes atzīšana

Satversmes tiesa atzina Civillikuma 155. panta sesto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 4. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2004-02-0106_Lemums_ierosinasana1840
Lieta Nr. 2004-01-06
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta atbilstību 1965. gada 9. aprīļa Konvencijai par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu
Izskatīta
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa
07.07.2004.

09.07.2004.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta atbilstību 1965. gada 9. aprīļa Konvencijai par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu

Lietas saīsinātais nosaukums: Valsts starptautiskās saistības

1. Satversmes tiesa atzina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta pirmās daļas vārdkopu ""par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras transportu"" laikā no šīs normas pieņemšanas brīža līdz 2004. gada 1. maijam par neatbilstošu 1965. gada 9. aprīlī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu 3.15. standartam un spēkā neesošu attiecībā uz to valstu pārvadātājiem, kas ir minētās konvencijas dalībvalstis.
2. Satversmes tiesa atzina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta pirmās daļas vārdkopu ""par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras transportu"" laikā no 2004. gada 1. maija par neatbilstošu 1965. gada 9. aprīlī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu 3.15. standartam un spēkā neesošu attiecībā uz to valstu pārvadātājiem, kas ir minētās konvencijas dalībvalstis, bet nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

2004-01-06_Lemums_ierosinasana1837
2004-01-06_Atseviskas_domas