Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Procesuālās stadijas
 • 11
 • 8
 • 4
 • 544
 • 348
 • 7
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 2
 • 9
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 11
Drukāt
Lieta Nr. 2024-14-01
Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta septītās prim daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam
Sagatavošanā
AS West Kredit
19.06.2024.
19.11.2024.
-
-

-

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta septītās prim daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

2024-14-01_lemums_lietas_ierosinasana1254094
Lieta Nr. 2024-13-01
Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta 7.1 daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam
Sagatavošanā
AS DelfinGroup; SIA ViziaFinance
19.06.2024.
19.11.2024.
-
-

-

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta 7.1 daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

2024-13-01_lemums_lietas_ierosinasana1254092
Lieta Nr. 2024-12-03
Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
SIA “EKO Ziemeļi”
13.06.2024.
13.11.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-11-03
Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
SIA UTILITAS WIND
03.06.2024.
03.11.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-10-03
Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
Enefit Green SIA
22.05.2024.
22.10.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-09-01
Par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 panta desmitās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
S, T
26.04.2024.
26.09.2024.
-
-

-

Par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 panta desmitās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-07-01
Par likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7. panta pirmās daļas un 7.1 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta trešajam teikumam
Sagatavošanā
Administratīvā rajona tiesa LIEPĀJAS TIESU NAMS
16.04.2024.
16.09.2024.
-
-

-

Par likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7. panta pirmās daļas un 7.1 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta trešajam teikumam

2024-07-01_ierosinasana_lemums1187845
Lieta Nr. 2024-06-01
Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam” pēc politiskās partijas ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Sagatavošanā
Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa
11.04.2024.
11.09.2024.
-
-

-

Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam” pēc politiskās partijas ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Lieta Nr. 2024-05-01
Par Kriminālprocesa likuma 124. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
Ekonomisko lietu tiesa
08.04.2024.
08.09.2024.
-
-

-

Par Kriminālprocesa likuma 124. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

2024_32_ieros_ELT_KPL 124.p.7.d1181698
Lieta Nr. 2024-04-01
Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam
Sagatavošanā
SIA Finanza
26.03.2024.
27.08.2024.
-
-

-

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

2024_31_ieros_UIN 4prim11165432
Lieta Nr. 2024-03-03
Par Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 113. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta piektajai daļai
Sagatavošanā
Rīgas pilsētas tiesa
27.02.2024.
27.07.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 113. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta piektajai daļai

2024-03-03_lemums_par_ierosinasanu1137957