Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2015-10-01
Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam
Izskatīta
Persona A
23.11.2015.

25.11.2015.

Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesnesis kā asistents bērnam ar invaliditāti

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" 7. panta trešo daļu attiecībā uz tiesnesi, kuram nepieciešams sniegt asistenta pakalpojumu savam bērnam ar invaliditāti, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" 7. panta trešo daļu attiecībā uz tiesnesi, kuram nepieciešams sniegt asistenta pakalpojumu savam bērnam ar invaliditāti, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.

2015-10-01_Lemums_ierosinasana2582