Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2014-13-01
Par Civilprocesa likuma 635. panta sestās daļas, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un trešajam teikumam
Izskatīta
SIA "RMB One", SIA DNB līzings
16.04.2015.

20.04.2015.

Par Civilprocesa likuma 635. panta sestās daļas, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un trešajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Sprieduma izpildīšanas pagrieziens

1. Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 635. panta sesto daļu, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un spēku zaudējušu no 2015. gada 1. novembra.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējām sabiedrību ar ierobežotu atbildību ""RMB One"" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību ""DNB līzings"" Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 635. panta sesto daļu, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no konstitucionālās sūdzības iesniedzēju pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.