Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2014-11-0103
Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta "f" apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
SIA "Dobeles HES", SIA "Palsmanes ūdensdzirnavu HES", AS "Latgales enerģētika" un SIA "SL Plus"
25.03.2015.

26.03.2015.

Par Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta "f" apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Dabas resursu nodoklis mazajām hidroelektrostacijām

1. Satversmes tiesa atzina Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta ""f"" apakšpunktu un 19.1 pantu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumus Nr. 27 ""Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 ""Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"""" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.

2014-11-0103_Lemums_ierosinasana2526
2014-11-0103_Stenogramma