Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2013-13-01
Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam
Izskatīta
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
19.03.2014.

21.03.2014.

Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Kompensācija par īpaši aizsargājamo dzīvnieku postījumiem

1. Satversmes tiesa atzina Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punktu attiecībā uz SIA ""Sātiņi-S"" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.