Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2011-02-01
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 22. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
28.11.2011.

01.12.2011.

Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 22. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Abrenes zeme

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"" 22. panta pirmās daļas otro teikumu, ciktāl tas attiecas uz personām, kuru īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"" 22. panta pirmās daļas otro teikumu, ciktāl tas attiecas uz Intu Bogdānovu un citām personām, kuru īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, un kurām šī zeme vēl nav uzmērīta, tādēļ, ka tās uzsākušas tiesvedību, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

2011-02-01_Lemums_ierosinasana2358