Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2010-69-01
Par likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" pārejas noteikumu 6. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam
Izskatīta
Einārs Matjušenoks, Vjačeslavs Aleksejevs, Ilga Apša, Dace Artemjeva, Rita Aumeistare, Aivars Balodis, Tatjana Bļašona, Daina Čaune, Anželika Dinaburgska, Vladimirs Dmitrijevs, Jānis Elsis, Mārīte Grāpe, Bruno Ģīmis, Ilzīte Ignate, Modris Jēkabsons, Ieva Kalniņa-Kūla, Artūrs Keišs, Gunta Kļimoviča, Alda Kozlova, Ineta Kraglika, Juris Kukainis, Lauris Kukainis, Ludmila Kurjanoviča, Diāna Leoke, Biruta Ločmele, Iveta Lopatko, Gatis Lovkins, Inese Mackēviča, Madars Maske, Svetlana Meļķe, Janīna Mēnese, Rudīte Mince, Evita Ozola, Vita Ozola, Inese Ozola, Benita Pommere, Dainis Priedītis, Ilze Pužule, Ilona Rulle, Marija Savenkova, Māra Sekača, Anita Šalna, Ieva Šalna, Ģirts Šnēvels, Talivaldis Tomsons, Sandra Treimane, Ilona Ubeiko, Gunita Udre, Mikus Ulmanis, Jeļena Vaivode, Igors Vanags, Gints Vilks, Romāns Zadorožņijs, Sandija Zaļupe, Zita Zandere, Solvita Zvirbule, Modris Zvirbulis, Siguta Vītola un Aldis Dudelis
10.06.2011.

14.06.2011.

Par likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" pārejas noteikumu 6. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Izmaksas no darbinieku prasījumu garantijas fonda

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" pārejas noteikumu 6. un 7. punktu, ciktāl tas attiecas uz personām, kuru darba devējs Satversmes tiesa atzinas par maksātnespējīgu līdz 2009. gada 9. jūlijam, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" pārejas noteikumu 6. un 7. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam.