Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-24-01
Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20. punkta trešā teikuma, ciktāl tas noteic tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam
Apvienota
Sandra Strence, Silvija Sēbriņa, Aivars Zāģeris, Jānis Bazēvičs, Skaidrīte Buivide, Līga Blūmiņa, Daiga Vilsone, Gunta Ozoliņa, Juris Freimanis, Ineta Ozola, Ligita Gavare, Marianna Terjuhana, Dzintra Zvaigznekalna-Žagare, Inese Grauda, Inta Jēkabsone, Milda Zelmene, Sarmīte Vamža, Lidija Pliča, Valērijs Maksimovs, Lelde Grauda, Iveta Bērziņa, Zane Pētersone, Mārtiņš Sviķis, Mairita Šķendere, Dace Jansone, Sandra Krūmiņa, Iveta Meldere, Inta Zaļā, Daiga Kalniņa, Ingūna Amoliņa, Iveta Brimerberga, Tamāra Broda, Brigita Būmeistere, Sandra Amola, Diāna Dumbre, Boriss Geimans, Smaida Gļazere, Rihards Hlevickis, Signe Kalniņa, Irīna Jansone, Ligita Kuzmane, Zinaida Lagzdiņa, Iveta Vīgante, Aina Nicmane, Aivars Uminskis, Guntars Stūris, Ināra Šteinerte, Žaneta Vēvere, Inese Laura Zemīte, Ārija Ždanova, Juris Stukāns, Baiba Jakobsone, Dagnija Bērziņa, Marika Bebriša, Sanita Rūtenberga, Ieva Reikmane, Inese Strelča, Skaidrīte Hrebtova, Vivita Voronova, Dace Ķeire, Signe Vilve, Jolanta Zaškina, Ingrīda Bite, Anita Dzērve, Inese Rubina, Lauma Volberga, Diāna Dzērviniece, Baiba Ozoliņa, Ināra Janēviča, Irēna Krastiņa, Alfs Baumanis, Signe Dektere, Normunds Riņķis, Gatis Štauers, Gvido Ungurs, Uldis Danga, Ilze Apse, Sanita Strakše, Viesturs Gaidukēvičs, Viktors Prudņikovs, Aija Āva, Dace Kantsone, Anna Mihailova, Kristīne Vanaga, Iveta Krēvica, Anita Moļņika, Aelita Ignatjeva, Andrejs Mihaļčenko, Irēna Millere, Dina Bondare, Ilze Celmiņa, Inga Krigena-Jurkāne, Ina Baiko, Ilze Ošiņa, Agita Dmitrenoka, Doloresa Bambere, Inese Strode, Antra Zute, Visvaldis Sprudzāns, Vilis Donāns, Inese Skudra, Inese Belicka, Svetlana Maršāne, Elmārs Lenšs, Dzintra Zemitāne, Aiga Freimane, Santa Sondare, Ineta Škutāne, Ilze Vanaga, Agnese Veita, Ziedonis Strazds, Elita Stelte-Auziņa, Iluta Kovaļova, Brigita Baltraite, Adrija Kasakovska, Rita Bruce, Inese Mudele, Aelita Vancāne, Karīna Kazārova, Inta Kalniņa, Sigita Ozola, Selga Lapejeva, Silva Reinholde, Vineta Ramba, Rita Vīva, Astra Klaiše, Zaiga Zaiceva, Biruta Ķeire, Laima Kraule, Linda Vēbere, Ingrīda Junghāne, Ināra Rozīte, Sandra Mertena, Vineta Vaiteika, Kārlis Stārasts, Ērika Gulbe, Renāte Krasovska, Elita Grigoroviča, Rinalda Liepiņa, Dzintra Apine, Elga Sudāre, Kornēlija Poča, Ilze Lazdiņa, Gunta Rezgoriņa, Dainis Pēteris Kļaviņš, Inese Siliņeviča, Lauma Šteinerte, Santa Bernharde, Žanete Žimante, Inta Rubene, Maruta Bite, Ināra Strautiņa, Madara Ābele, Irīna Makovska Olita Blūmfelde, Sandra Meliņa, Dzintra Balta, Gunta Freimane, Imants Dzenis, Andis Celms, Rinalds Silakalns, Iveta Stuberovska, Vija Siliniece, Ilze Freimane, Dace Ābele, Ojārs Priedītis, Mārtiņš Birkmanis, Aija Pāvele, Sanita Ozola, Dina Suipe, Ilona Petrovska, Roze Paegle, Aija Reitupe, Irina Kaļiņina, Inga Putra, Aldis Vīksne, Staņislavs Linkevičs, Sanita Zakrevska, Māris Šļakota, Dzintars Melbārdis, Lala Apšeniece, Agija Kudrēviča un Stella Blūma
09.04.2010.
-
-
-

-

Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20. punkta trešā teikuma, ciktāl tas noteic tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2009-111-01

Apvienotā lieta: 2009-111-01

2010-24-01_Lemums_ierosinasana2270