Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2010-21-01
Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2. punkta, 3. punkta 4. un 5.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 109. pantam
Eduards Ikvilds
01.12.2010.

03.12.2010.

Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2. punkta, 3. punkta 4. un 5.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 109. pantam

Satversmes tiesa atzina Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otro daļu un pārejas noteikumu 2. punktu un 3. punkta 4. un 5. apakšpunktu kā vienotu regulējumu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 105.  un 109. pantam.