Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2010-02-01
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam
SIA "Industriālais termināls"
19.06.2010.

28.06.2010.

Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārmaksāto nodokļu atmaksas termiņš

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par nodokļiem un nodevām"" 16. panta 10. punktu, ciktāl tas attiecas uz nodokļu pārmaksām, kas veidojās pēc šīs normas spēkā stāšanās dienas 2003. gada 1. jūlija, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par nodokļiem un nodevām"" 16. panta 10. punktu, ciktāl tas attiecas uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ""Industriālais termināls"" nodokļu pārmaksām, kas izveidojušās pirms šīs normas spēkā stāšanās, par neatbilstošu Satversmes 1. un 105. pantam un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.