Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2008-05-03
Par Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr. 6 "Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam" Apbūves noteikumu 3.2.8. punkta piektās daļas "d" apakšpunkta un 3.10.6.apakšpunkta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
SIA "Nygaard International"
12.11.2008.

14.11.2008.

Par Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr. 6 "Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam" Apbūves noteikumu 3.2.8. punkta piektās daļas "d" apakšpunkta un 3.10.6.apakšpunkta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Satversmes tiesa atzina Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr. 6 "Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019. gadam" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.8. punkta piektās daļas "d" apakšpunktu un 3.10.6. punkta piekto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.

2008-05-03_Lemums_ierosinasana1997