Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2007-23-01
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām"(2000. gada 13. aprīļa likuma redakcijā) 33.1. panta pirmās daļas vārdu "ne biežāk kā vienu reizi trijos gados" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Izskatīta
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments
03.04.2008.

10.04.2008.

Par likuma "Par nodokļiem un nodevām"(2000. gada 13. aprīļa likuma redakcijā) 33.1. panta pirmās daļas vārdu "ne biežāk kā vienu reizi trijos gados" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nodokļu soda naudas samazināšana

1. Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām Satversmes tiesa atzina likuma ""Par nodokļiem un nodevām"" (2000. gada 13. aprīļa redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdus ""ne biežāk kā vienu reizi trijos gados"" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža.
2. Attiecībā uz tiesvedībā esošajām lietām Satversmes tiesa atzina likuma ""Par nodokļiem un nodevām"" (2004. gada 31. marta redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdus ""ne biežāk kā vienu reizi gadā"" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža.