Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2006-29-0103
Valsts civildienesta likuma pārejas noteikumu 5. punkta un Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumu Nr. 79 "Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības - augstākā izglītība - piemērošanas kārtība un termiņš" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 101. un 106. pantam
Izskatīta
Pēteris Šķeltiņš
10.05.2007.

15.05.2007.

Valsts civildienesta likuma pārejas noteikumu 5. punkta un Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumu Nr. 79 "Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības - augstākā izglītība - piemērošanas kārtība un termiņš" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 101. un 106. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ierēdņu atbrīvošana no amata

1. Satversmes tiesa atzina Valsts civildienesta likuma pārejas noteikumu 5. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 101. un 106. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumus Nr. 79 ""Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības – augstākā izglītība – piemērošanas kārtība un termiņš"" 1.6. un 8.10. punktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 101. un 106. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumus Nr. 79 ""Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības – augstākā izglītība – piemērošanas kārtība un termiņš"" 7. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 101. un 106. pantam, izņemot gadījumus, kad tas attiecas uz sprieduma nolēmumu daļas 4. punktā minētajām personām.
4. Attiecībā uz personām, kuras noteiktajā termiņā uzsāka studijas augstākās izglītības iestādē un tās būtisku attaisnojošu apstākļu dēļ uz laiku pārtrauca, Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumu Nr. 79 ""Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības – augstākā izglītība – piemērošanas kārtība un termiņš"" 7. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 101. un 106. pantam un spēkā neesošu no spēkā stāšanās dienas.

2006-29-0103_Lemums_ierosinasana1927
2006-29-0103_Stenogramma