Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2005-12-0103
Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam
Izskatīta
Juris Jaunzems, Tatjana Čerkovska, Olga Vitkovska, Inguna Rumjanceva, Valentīns Leitēns, Gints Gailītis, Ārija Ziemele, Inna Vasiļjeva, Iveta Prazdnicane un Klaudija Abramova
16.12.2005.

20.12.2005.

Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana (LNB)

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 17 ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un spēkā neesošiem no to izdošanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina likumu ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža.
3. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējiem – Juri Jaunzemu, Tatjanu Čerkovsku, Valentīnu Leitēnu un Gintu Gailīti Satversmes tiesa atzina likumu ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
4. Noteikt, ka 1992. gada 15. septembra likums ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" ir spēkā redakcijā, kāda pastāvēja līdz Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" izdošanai.

2005-12-0103_Stenogramma