Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2004-03-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās un sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam
Izskatīta
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa
25.10.2004.

26.10.2004.

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās un sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (piešķiršana no jauna)

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" 30. panta piekto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" 30. panta sesto daļu un pārejas noteikumu 24. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un par spēkā neesošu no spēkā stāšanās brīža attiecībā uz tām personām, kurām pensijas izmaksa tika pārtraukta uz personas iesnieguma pamata saskaņā ar likuma ""Par valsts pensijām"" pārejas noteikumu 16. punkta 11. apakšpunktu.

2004-03-01_Lemums_ierosinasana1842