Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2001-17-0106
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam
Izskatīta
Vlads Vaitonis un Tatjana Šnevele
20.06.2002.

26.06.2002.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārsūdzība administratīvo pārkāpumu lietās

1. Satversmes tiesa atzina Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu un 280. panta normas, kas nosaka, ka tiesas spriedums par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu ir galīgs, par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam un par spēkā neesošām no sprieduma publicēšanas dienas.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju V.Vaitoni Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu no 2001. gada 27. jūlija.
3. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju T.Šneveli Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta normu, kas noteic, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu no 2001. gada 18. septembra.