Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 19
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 16
 • 8
 • 548
 • 348
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 422
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 450
 • 103
 • 162
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 927
Drukāt
Lieta Nr. 2002-04-03
Par "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu" 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam
Izskatīta
Valdis Strautnieks un Kaspars Zandbergs
22.10.2002.

24.10.2002.

Par "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu" 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Soda izolatori

1. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprināto ""Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu"" 64. un 66. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64., 89. un 111. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.
2. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprināto ""Izmeklēšanas cietumu iekšējas kārtības noteikumu"" 68. punktu un 6. pielikumu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. un 89. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.
3. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprinātos ""Izmeklēšanas cietumu iekšējas kārtības noteikumus"" pārējā daļā par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam un spēkā neesošiem no 2003. gada 1. maija.

Lieta Nr. 2002-03-03
Par Ministru kabineta 1995. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 49. punkta pirmās daļas atbilstību likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta sešpadsmitajai daļai un Satversmes 105. pantam.
Izskatīta
Erna Brigita Silasproģe
17.04.2002.

23.04.2002.

Par Ministru kabineta 1995. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 49. punkta pirmās daļas atbilstību likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta sešpadsmitajai daļai un Satversmes 105. pantam.

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

Lieta Nr. 2002-02-0106
Par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam
Apvienota
Tatjana Šnevele
15.02.2002.
-
-
-

-

Par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2001-17-0106

Apvienotā lieta: 2001-17-0106

Lieta Nr. 2002-01-03
Par Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"" atbilstību Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam
Izskatīta
Diāna Branceviča, Margarita Grišanova, Jūlija Opikova, Olga Pavlova un Gaļina Vodņeva
20.05.2002.

21.05.2002.

Par Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"" atbilstību Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Suņu īpašnieki

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumus nr. 349 ""Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 ""Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"""" par neatbilstošiem Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-17-0106
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam
Izskatīta
Vlads Vaitonis un Tatjana Šnevele
20.06.2002.

26.06.2002.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārsūdzība administratīvo pārkāpumu lietās

1. Satversmes tiesa atzina Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu un 280. panta normas, kas nosaka, ka tiesas spriedums par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu ir galīgs, par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam un par spēkā neesošām no sprieduma publicēšanas dienas.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju V.Vaitoni Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu no 2001. gada 27. jūlija.
3. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju T.Šneveli Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta normu, kas noteic, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu no 2001. gada 18. septembra.

Lieta Nr. 2001-16-01
Par Prokuratūras likumā (33. panta pirmā daļa), Latvijas Republikas advokatūras likumā (14. panta 3. punkts) un Notariāta likumā (9. panta 3. punkts) ietvertās prasības par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma nepieciešamību atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
04.06.2002.

05.06.2002.

Par Prokuratūras likumā (33. panta pirmā daļa), Latvijas Republikas advokatūras likumā (14. panta 3. punkts) un Notariāta likumā (9. panta 3. punkts) ietvertās prasības par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma nepieciešamību atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Augstskolu diplomu atzīšana

Satversmes tiesa atzina Prokuratūras likuma 33. panta pirmajā daļā, Latvijas Republikas advokatūras likuma 14. panta 3. punktā un Notariāta likuma 9. panta 3. punktā ietverto normu ""… Latvijas Universitātē vai kādā citā augstskolā, kura pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma pielīdzināma Latvijas Universitātei"" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2001-16-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-15-03
Par Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumu Nr. 73 "Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu atbilstību Latvijas Sodu izpildes kodeksa 47. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam
Izskatīta
Boriss Klopcovs
12.06.2002.

13.06.2002.

Par Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumu Nr. 73 "Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu atbilstību Latvijas Sodu izpildes kodeksa 47. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pienesumi ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumus Nr. 73 "Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi" daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu par neatbilstošiem Latvijas Sodu izpildes kodeksa 47. panta pirmajai daļai un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-14-01
Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam.
Apvienota
Viktors Purmalis
10.10.2001.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2001-12-01

Apvienotā lieta: 2001-12-01

Lieta Nr. 2001-13-01
Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.
Apvienota
Valdis Eglītis
25.09.2001.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2001-12-01

Apvienotā lieta: 2001-12-01

Lieta Nr. 2001-12-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Mārtiņš Draudiņš, Valdis Eglītis un Viktors Purmalis
19.03.2002.

20.03.2002.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (strādājošie pensionāri)

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punktu par neatbilstošu Satversmes 1. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2001-12-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-11-0106
Par likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietvertās prasības par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
25.02.2002.

27.02.2002.

Par likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietvertās prasības par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bezdarbnieka statuss ārvalstniekiem

Satversmes tiesa atzina likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietverto prasību par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai attiecībā uz termiņuzturēšanās atļauju saņēmušo Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārvalstnieka vai bezvalstnieka laulāto par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-10-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.-392.2 panta un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
05.03.2002.

06.03.2002.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.-392.2 panta un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Jaunatklāti apstākļi kriminālprocesā

Satversmes tiesa atzina, ka Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.–392.2 pants un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkts atbilst Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2001-10-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-09-01
Par Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu Nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2.1. punkta daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, atbilstību Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Zemnieku saimniecība "Kantuļi"
21.01.2002.

23.01.2002.

Par Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu Nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2.1. punkta daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, atbilstību Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: MK tiesības izdot normatīvos tiesību aktus

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2. punkta 1. apakšpunktu daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, par neatbilstošu Satversmes 1. pantam un likuma "Par cukuru" 3. panta trešajai daļai un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-08-01
Par Civilprocesa likuma 348. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Liāna Aldermane
17.01.2002.

18.01.2002.

Par Civilprocesa likuma 348. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārsūdzība makstnespējas lietās

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 348. panta septīto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Lieta Nr. 2001-07-0103
Par likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 2. panta un Ministru kabineta 1998. gada 31. augusta noteikumu Nr. 327 "Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība" 3. punkta 1.apakšpunkta atbilstību Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Andris Ķiploks
05.12.2001.

07.12.2001.

Par likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 2. panta un Ministru kabineta 1998. gada 31. augusta noteikumu Nr. 327 "Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība" 3. punkta 1.apakšpunkta atbilstību Satversmes 91. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesas nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Satversmes tiesa atzina, ka likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 2. panta 1. punkts un Ministru kabineta 1998. gada 31. augusta noteikumu nr.327 "Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība" 3. punkta 1.apakšpunkts atbilst Satversmes 91. un 92. pantam un neaizskar Satversmē noteiktās personas pamattiesības.

Lieta Nr. 2001-06-03
Par Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra "Noteikumu par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas deputātam radušies, realizējot savas pilnvaras" 4., 5., 6., 7., 8. punkta un 9. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Ivars Silārs
22.02.2002.

26.02.2002.

Par Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra "Noteikumu par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas deputātam radušies, realizējot savas pilnvaras" 4., 5., 6., 7., 8. punkta un 9. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Saeimas deputātu atalgojums

Satversmes tiesa atzina ar Latvijas Republikas Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra lēmumu ""Par kārtību, kādā piešķiramas un izmaksājamas kompensācijas Saeimas deputātiem"" un ar to apstiprinātos ""Noteikumus par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas radušies deputātiem, realizējot savas pilnvaras"" par neatbilstošiem Satversmes 1. un 91. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

2001-06-03_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-05-03
Par Tieslietu ministrijas ar 2001. gada 9. maija rīkojumu Nr. 1-1/187 apstiprināto "Pagaidu noteikumu par aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo un notiesāto personu turēšanas kārtību izmeklēšanas cietumos" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. un 111. pantam
Izskatīta
Aivars Andersons un Kaspars Zandbergs
19.12.2001.

22.12.2001.

Par Tieslietu ministrijas ar 2001. gada 9. maija rīkojumu Nr. 1-1/187 apstiprināto "Pagaidu noteikumu par aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo un notiesāto personu turēšanas kārtību izmeklēšanas cietumos" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. un 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pienesumi ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesa atzina ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprinātos Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumus daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam.

Lieta Nr. 2001-04-0103
Par Valsts valodas likuma 19. panta un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam
Izskatīta
Juta Mencena
21.12.2001.

22.12.2001.

Par Valsts valodas likuma 19. panta un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Personvārdu rakstība

1. Satversmes tiesa atzina, ka Valsts valodas likuma 19. pants atbilst Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumus nr.295 daļā par atveidoto un Latvijas Republikas pasēs ierakstīto personvārdu pielīdzināšanu, ja persona to nevēlas, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1995. gada 24. oktobra noteikumu nr.310 6. punktu un ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamenta direktora pavēli nr.52 1994. gada 10. novembrī apstiprinātās instrukcijas ""Par ""Nolikuma par Latvijas Republikas pilsoņu pasēm"" piemērošanas kārtību"" 3.8. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam un spēku zaudējušu no 2002. gada 1. jūlija.

2001-04-0103_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-03-04
Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 6 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā un tā reģistrāciju zemesgrāmatā atbilstību likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 19. pantam un likuma "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" 9. pantam
Izskatīta
7. Saeimas deputāti: R.Labanovskis, P.Salkazanovs, J.Čevers, J.Ādamsons, V.Lauskis, E.Baldzēns, O.Zvejsalnieks, J.Leja, A.Barča, L.Bojārs, I.Burvis, O.Grīgs, I.Ūdre, I.Stirāns, A.Kalniņš, I.Solovjovs, V.Lāzo, R.Pauls, A.Bērziņš un G.Bojārs
25.07.2001.

27.07.2001.

Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 6 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā un tā reģistrāciju zemesgrāmatā atbilstību likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 19. pantam un likuma "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" 9. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieguldījumi valsts akciju sabiedrībā

Satversmes tiesa atzina, ka Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojums Nr.128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 6 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā un tā reģistrāciju zemesgrāmatā atbilst likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 19. pantam un likuma "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" 9. pantam.

2001-03-04_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-02-0106
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 1. janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 109. pantam un 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 1. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti Miroslavs Mitrofanovs, Aija Barča, Leons Bojārs, Pēteris Salkazanovs, Jānis Leja, Egils Baldzēns, Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs Klementjevs, Jānis Ādamsons, Pāvels Maksimovs, Jānis Urbanovičs, Boriss Cilevičs, Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Modris Lujāns, Aleksandrs Golubovs, Jānis Jurkāns, Oļegs Deņisovs, Oļegs Tolmačovs un Boriss Rastopirkins
26.06.2001.

27.06.2001.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 1. janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 109. pantam un 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (nepilsoņi)

Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" pārejas noteikumu 1. punktu (daļā par ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 1. janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu) par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 109. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 1. pantam.