Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 14
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 11
 • 8
 • 4
 • 544
 • 348
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 419
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 448
 • 103
 • 159
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 922
Drukāt
Lieta Nr. 2002-19-04
Par Ministru kabineta 2001. gada 30. oktobra lēmuma "Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārvades sistēmas operatora juridisko statusu" (protokols Nr. 53, 44.paragrāfs) atbilstību Enerģētikas likuma 20.¹ pantam un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: J.Stalidzāne, A.Šlesers, P.Salkazanovs, J.Leja, R.Labanovskis, E.Baldzēns, V.Lauskis, V.Lāzo, A.Kalniņš, G.Freimanis, H.Soldatjonoka, O.Grīgs, L.Bojārs, A.Barča, J.Čevers, J.Ādamsons, I.Ūdre, I.Stirāns, O.Zvejsalnieks, R.Mežeckis
04.03.2003.

06.03.2003.

Par Ministru kabineta 2001. gada 30. oktobra lēmuma "Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārvades sistēmas operatora juridisko statusu" (protokols Nr. 53, 44.paragrāfs) atbilstību Enerģētikas likuma 20.¹ pantam un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr.2002-19-04 "Par Ministru kabineta 2001. gada 30. oktobra lēmuma "Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārvades sistēmas operatora juridisko statusu" (protokols Nr.53, 44.paragrāfs) atbilstību Enerģētikas likuma 20.¹ pantam un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam".

Lieta Nr. 2002-18-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam
Izskatīta
Armands Stendzenieks
05.03.2003.

06.03.2003.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieslodzīto tiesības vēlēt Saeimas vēlēšanās

Satversmes tiesa atzina Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 2. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 6. un 8. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2002-17-0103
Par likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12. panta otrās daļas 1. un 3. punkta un Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
10.01.2003.

14.01.2003.

Par likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12. panta otrās daļas 1. un 3. punkta un Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Zemes īpašuma kompensācijas sertifikāti

Satversmes tiesa atzina likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12. panta otrās daļas 1. un 3. punkta un Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu nr.187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunkta tekstu: "līdz 1992. gada 31. decembrim ir pieprasījuši kompensāciju par zemi" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam.

2002-17-0103_Stenogramma
Lieta Nr. 2002-16-03
Par Energoapgādes regulēšanas padomes "Dabas gāzes tarifu aprēķināšanas metodikas" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunkta (redakcijā, kādā tie izteikti ar Energoapgādes regulēšanas padomes 2000. gada 19. decembra rīkojuma Nr. 192 1. punktu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. oktobrim)
Izskatīta
Aleksandrs Rudišs
24.12.2002.

30.12.2002.

Par Energoapgādes regulēšanas padomes "Dabas gāzes tarifu aprēķināšanas metodikas" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunkta (redakcijā, kādā tie izteikti ar Energoapgādes regulēšanas padomes 2000. gada 19. decembra rīkojuma Nr. 192 1. punktu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. oktobrim)

Lietas saīsinātais nosaukums: Dabasgāzes iegādes tarifs

Satversmes tiesa atzina Energoapgādes regulēšanas padomes ""Dabas gāzes tarifu aprēķina metodikas"" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma ""Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam.

Lieta Nr. 2002-15-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 1.apakšpunkta daļā "no 1991. gada 1. janvāra" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvektiesību birojs
23.12.2002.

24.12.2002.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 1.apakšpunkta daļā "no 1991. gada 1. janvāra" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (apdrošināšanas stāžs)

Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" pārejas noteikumu 16. punkta 1. apakšpunkta tekstu ""no 1991. gada 1. janvāra"" par neatbilstošu Satversmes 91. pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

2002-15-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2002-14-04
Par Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojuma Nr. 401 "Par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas izvietošanu Olainē" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantam un 6. panta 1. – 3. punktam, likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 3. un 11. pantam, likuma "Par piesārņojumu" 14. pantam un 17. panta pirmajai daļai, kā arī likuma "Par vides aizsardzību" 11. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Egils Baldzēns, Pēteris Salkazanovs, Jānis Leja, Rišards Labanovkis, Boriss Rastopirkins, Miroslavs Mitrofanovs, Juris Sokolovskis, Aleksandrs Golubovs, Leons Bojārs, Jānis Jurkāns, Modris Lujāns, Jakovs Pliners, Jānis Urbanovičs, Boriss Cilevičs, Oļegs Deņisovs, Pāvels Maksimovs, Osvalds Zvejsalnieks, Andrejs Klementjevs, Oļegs Tolmačovs un Igors Solovjovs
14.02.2003.

18.02.2003.

Par Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojuma Nr. 401 "Par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas izvietošanu Olainē" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantam un 6. panta 1. – 3. punktam, likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 3. un 11. pantam, likuma "Par piesārņojumu" 14. pantam un 17. panta pirmajai daļai, kā arī likuma "Par vides aizsardzību" 11. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Atkritumu apsaimniekošana

1. Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā daļā par Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojuma nr. 401 ""Par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas izvietošanu Olainē"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantam un 6. panta 1. - 3. punktam un likuma ""Par piesārņojumu"" 14. pantam un 17. panta pirmajai daļai.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumu nr. 401 ""Par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas izvietošanu Olainē"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam, likuma ""Par vides aizsardzību"" 11. pantam un likuma ""Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" 3. un 11. pantam.

2002-14-04_Stenogramma
Lieta Nr. 2002-13-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 6., 8. un 116. pantam.
Apvienota
Andris Rubins
23.07.2002.
-
-
-

-

Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 6., 8. un 116. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2002-08-01

Apvienotā lieta: 2002-08-01

Lieta Nr. 2002-12-01
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta pirmās daļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam
Izskatīta
Dzintars Abuls un Velta Lazda
25.03.2003.

26.03.2003.

Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta pirmās daļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamo īpašumu denacionalizācija

1. Satversmes tiesa atzina, ka likuma ""Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" 12. panta pirmās daļas 3. punkts daļā par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem atbilst Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam, ja valdība saskaņā ar likuma ""Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un sporta bāzēm"" 7. pantu līdz 2003. gada 1. maijam ir noteikusi šo objektu aizņemto un to uzturēšanai nepieciešamo zemes platību.
2. Satversmes tiesa atzina, ka likuma ""Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" 12. panta pirmās daļas 3. punkts pārējā daļā atbilst Latvijas Republikas Satversmes 1.un 105. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina, ka attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējiem – Dzintaru Abulu un Veltu Lazdu - likuma ""Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" 12. panta pirmās daļas 3. punktā paredzētie zemes īpašuma atjaunošanas ierobežojumi kopsakarā ar likuma ""Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un sporta bāzēm"" 4. panta 26. punktu neatbilst Satversmes 1., 105. pantam un zaudē spēku no 1996. gada 4. janvāra.

2002-12-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2002-11-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6. un 91. pantam.
Apvienota
Linards Strelēvics
28.06.2002.
-
-
-

-

Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6. un 91. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2002-08-01

Apvienotā lieta: 2002-08-01

Lieta Nr. 2002-10-04
Par 1999. gada 7. jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 321 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitāla grozīšanu" daļā par ēkas Rīgā, Kaļķu ielā 24 iekļaušanu VAS "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai un pārejas noteikumu 3. un 13. punktam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: K.Leiškalns, V.Birkavs, M.Zīle, E.Baldzēns, J.Gaigals, J.Kiršteins, J.Bunkšs, J.Pliners, P.Apinis, V.Kezika, G.Dambergs, G.Freimanis, M.Lujāns, P.Maksimovs, O.Tolmačovs, V.Balodis, V.Lauskis, I.Stirāns, I.Ūdre, J.Urbanovičs, J.Leja, L.Muciņš, I.Geige un A.Seiksts
11.11.2002.

12.11.2002.

Par 1999. gada 7. jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 321 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitāla grozīšanu" daļā par ēkas Rīgā, Kaļķu ielā 24 iekļaušanu VAS "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai un pārejas noteikumu 3. un 13. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieguldījumi valsts akciju sabiedrībā

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1999. gada 7. jūlija rīkojumu nr.321 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitāla grozīšanu" daļā par ēkas Rīgā, Kaļķu ielā 24 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" pamatkapitālā par neatbilstošu likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai un pārejas noteikumu 3. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.

Lieta Nr. 2002-09-01
Par Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Valters Poķis
26.11.2002.

27.11.2002.

Par Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Konstitucionālās sūdzības iesniegšana

Satversmes tiesa atzina Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam.

Lieta Nr. 2002-08-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 6., 8., 91. un 116. pantam
Izskatīta
Ilmārs Ančāns, Linards Strelēvics un Andris Rubins
23.09.2002.

24.09.2002.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 6., 8., 91. un 116. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Saeimas vēlēšanu barjera

Satversmes tiesa atzina Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otro teikumu par atbilstošu Satversmes 6., 8., 91. un 116. pantam.

Lieta Nr. 2002-07-01
Par Reliģisko organizāciju likuma 6. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 99. pantam
Izskatīta
Rīgas dievturu draudze "Austra"
11.11.2002.

13.11.2002.

Par Reliģisko organizāciju likuma 6. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 99. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr. 2002-07-01 "Par Reliģisko organizāciju likuma 6. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 99. pantam".

Lieta Nr. 2002-06-01
Par likuma "Par tiesu varu" 49. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 1. un 83. pantam
Izskatīta
Antons Zīle
04.02.2003.

05.02.2003.

Par likuma "Par tiesu varu" 49. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 1. un 83. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Augstākās tiesas plēnuma lēmumi

Satversmes tiesa atzina likuma "Par tiesu varu" 49. panta otro daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2002. gada 3. decembrim) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 83. pantam un attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju Antonu Zīli par spēkā neesošu no 2000. gada 12. oktobra.

Lieta Nr. 2002-05-010306
Par likuma "Par akcīzes nodokli" 4. panta 3. punkta un 10. panta piektās daļas, kā arī Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 349 "Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība" 24. punkta daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 105. pantam, 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencijas par pagaidu ievešanu 2. panta otrajai daļai un šīs konvencijas C pielikuma 7. pantam un 9. panta otrajai daļai, kā arī 1973. gada 18. maija Kioto konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu F3 pielikuma 30. un 34. standartam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
21.10.2002.

23.10.2002.

Par likuma "Par akcīzes nodokli" 4. panta 3. punkta un 10. panta piektās daļas, kā arī Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 349 "Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība" 24. punkta daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 105. pantam, 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencijas par pagaidu ievešanu 2. panta otrajai daļai un šīs konvencijas C pielikuma 7. pantam un 9. panta otrajai daļai, kā arī 1973. gada 18. maija Kioto konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu F3 pielikuma 30. un 34. standartam

Lietas saīsinātais nosaukums: Muitas procedūra

1. Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā daļā par likuma ""Par akcīzes nodokli"" 4. panta 3. punkta un 10. panta piektās daļas, kā arī Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu nr. 349 ""Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība"" 24. punkta daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 105. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par akcīzes nodokli"" 4. panta 3. punktu un 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 2000. gada 10. oktobra noteikumu nr. 349 ""Muitas procedūras – ievešana uz laiku – izpildes kārtība"" 24. punktu daļā par transportlīdzeklim piemērojamiem muitas maksājumiem par atbilstošu 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencijas par pagaidu ievešanu 2. panta otrajai daļai un šīs konvencijas C pielikuma 7. pantam un 9. panta otrajai daļai, kā arī 1973. gada 18. maija Kioto konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu F3 pielikuma 30. un 34. standartam.

Lieta Nr. 2002-04-03
Par "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu" 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam
Izskatīta
Valdis Strautnieks un Kaspars Zandbergs
22.10.2002.

24.10.2002.

Par "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu" 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Soda izolatori

1. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprināto ""Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu"" 64. un 66. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64., 89. un 111. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.
2. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprināto ""Izmeklēšanas cietumu iekšējas kārtības noteikumu"" 68. punktu un 6. pielikumu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. un 89. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.
3. Satversmes tiesa atzina Ieslodzījuma vietu pārvaldes ar 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprinātos ""Izmeklēšanas cietumu iekšējas kārtības noteikumus"" pārējā daļā par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam un spēkā neesošiem no 2003. gada 1. maija.

Lieta Nr. 2002-03-03
Par Ministru kabineta 1995. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 49. punkta pirmās daļas atbilstību likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta sešpadsmitajai daļai un Satversmes 105. pantam.
Izskatīta
Erna Brigita Silasproģe
17.04.2002.

23.04.2002.

Par Ministru kabineta 1995. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" 49. punkta pirmās daļas atbilstību likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta sešpadsmitajai daļai un Satversmes 105. pantam.

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

Lieta Nr. 2002-02-0106
Par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam
Apvienota
Tatjana Šnevele
15.02.2002.
-
-
-

-

Par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2001-17-0106

Apvienotā lieta: 2001-17-0106

Lieta Nr. 2002-01-03
Par Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"" atbilstību Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam
Izskatīta
Diāna Branceviča, Margarita Grišanova, Jūlija Opikova, Olga Pavlova un Gaļina Vodņeva
20.05.2002.

21.05.2002.

Par Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"" atbilstību Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Suņu īpašnieki

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumus nr. 349 ""Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 ""Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"""" par neatbilstošiem Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-17-0106
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam
Izskatīta
Vlads Vaitonis un Tatjana Šnevele
20.06.2002.

26.06.2002.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārsūdzība administratīvo pārkāpumu lietās

1. Satversmes tiesa atzina Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu un 280. panta normas, kas nosaka, ka tiesas spriedums par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu ir galīgs, par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam un par spēkā neesošām no sprieduma publicēšanas dienas.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju V.Vaitoni Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otro daļu no 2001. gada 27. jūlija.
3. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju T.Šneveli Satversmes tiesa atzina par spēkā neesošu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. panta pirmās daļas 4. punkta normu, kas noteic, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturto daļu no 2001. gada 18. septembra.