Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 19
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 16
 • 8
 • 548
 • 348
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 422
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 450
 • 103
 • 162
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 927
Drukāt
Lieta Nr. 2003-23-01
Par likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam
Izskatīta
Jānis Knostenbergs un Stefans Misevičs
21.05.2004.

25.05.2004.

Par likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Īpašumam piegulošo teritoriju kopšana

Satversmes tiesa atzina likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam.

2003-23-01_Lemums_ierosinasana1834
Lieta Nr. 2003-22-01
Par likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 17. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
26.03.2004.

30.03.2004.

Par likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 17. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieslodzīto tiesības uz invaliditātes pensiju

Satversmes tiesa atzina likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 17. panta piekto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2003-22-01_Lemums_ierosinasana1832
Lieta Nr. 2003-21-0306
Par Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr. 438 "Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr. 180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums" 2. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam
Izskatīta
AS "If Latvia"
09.02.2004.

10.02.2004.

Par Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr. 438 "Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr. 180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums" 2. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Iemaksas OCTA garantijas fondā

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr.438 ""Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr.180 ""Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums"""" 6. punkta pirmo daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.
2. Tiesvedību lietā par Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr.438 ""Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr.180 ""Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums"""" 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesa izbeidza.

2003-21-0306_Lemums_ierosinasana1830
Lieta Nr. 2003-20-01
Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. panta, 11. panta 3. un 4. punkta, 14. panta un pārejas noteikumu 6. un 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 58. pantam
Izskatīta
Rīgas dome
30.01.2004.

03.02.2004.

Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. panta, 11. panta 3. un 4. punkta, 14. panta un pārejas noteikumu 6. un 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 58. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības pasākumi

1. Satversmes tiesa atzina Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. pantu, 11. panta 3. un 4. punktu, 14. pantu un pārejas noteikumu 6. un 8. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 58. pantam.
2. Tiesvedību lietā par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. panta, 11. panta 3. un 4. punkta, 14. panta un pārejas noteikumu 6. un 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesa izbeidza.

2003-20-01_Lemums_ierosinasana1828
Lieta Nr. 2003-19-0103
Par likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31. panta ceturtās daļas, pārejas noteikumu 2. punkta 4. apakšpunkta un Ministru kabineta 1998. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam
Izskatīta
Irīna Pīgozne un Baiba Strupiša
14.01.2004.

15.01.2004.

Par likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31. panta ceturtās daļas, pārejas noteikumu 2. punkta 4. apakšpunkta un Ministru kabineta 1998. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Maternitātes un slimības pabalsts

Satversmes tiesa atzina likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31. panta ceturto daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 1. janvārim) un pārejas noteikumu 2. punkta 4. apakšpunktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējām Irīnu Pīgozni un Baibu Strupišu par spēkā neesošu no brīža, kad iesniedzējām radās tiesības uz slimības un maternitātes pabalstiem.

2003-19-0103_Lemums_ierosinasana1826
Lieta Nr. 2003-18-05
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
Apvienota
Jūrmalas pilsētas dome
18.07.2003.
-
-
-

-

Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-16-05

Apvienotā lieta: 2003-16-05

2003-18-05_Lemums_ierosinasana1825
Lieta Nr. 2003-17-05
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
Apvienota
Jūrmalas pilsētas dome
18.07.2003.
-
-
-

-

Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-16-05

Apvienotā lieta: 2003-16-05

2003-17-05_Lemums_ierosinasana1824
Lieta Nr. 2003-16-05
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maijā pieņemtā rīkojuma Nr. 2-02/57 "Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām" darbības apturēšanu", 2003. gada 2. jūnijā pieņemto rīkojumu Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" un Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Izskatīta
Jūrmalas pilsētas dome
09.03.2004.

10.03.2004.

Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maijā pieņemtā rīkojuma Nr. 2-02/57 "Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām" darbības apturēšanu", 2003. gada 2. jūnijā pieņemto rīkojumu Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" un Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Detālplānojumu apturēšana

1. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maija rīkojumu Nr. 2-02/57 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 24. 10. 2001. saistošo noteikumu Nr. 17 ""Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/60 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 09. 10. 2002. saistošo noteikumu Nr. 10 ""Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/62 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 07. 11. 2001. saistošo noteikumu Nr. 18 ""Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

2003-16-05_Lemums_ierosinasana1822
2003-16-05_Stenogramma
Lieta Nr. 2003-15-0106
Par Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Izmeklšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi" 9. un 94. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam
Izskatīta
Armands Altmanis un Kaspars Zandbergs
23.04.2004.

27.04.2004.

Par Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Izmeklšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi" 9. un 94. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pienesumi ieslodzījuma vietās

1. Satversmes tiesa atzina no Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.211 ""Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi"" 9. punkta izrietošo pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam un spēkā neesošu no 2004. gada 1. jūlija, ja Ministru kabinets līdz tam laikam nenodrošinās apcietināto dienas uztura normu atbilstību prasībām, kas noteiktas ""Ieteicamajās enerģijas un uzturvielu devās Latvijas iedzīvotājiem"".
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.211 ""Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi"" 94. punktu par pārtikas produktu iegādi cietuma veikalā par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam.

2003-15-0106_Lemums_ierosinasana1820
Lieta Nr. 2003-14-01
Par Prokuroru izdienas pensiju likuma 2. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
04.12.2003.

05.12.2003.

Par Prokuroru izdienas pensiju likuma 2. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Prokuroru izdienas pensija

Satversmes tiesa atzina Prokuroru izdienas pensiju likuma 2. panta sesto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam.

2003-14-01_Lemums_ierosinasana1818
Lieta Nr. 2003-13-0106
Par Darba likuma 57. panta pirmās daļas, 136. panta trešās daļas 2. un 3. punkta un 143. panta ceturtās daļas 2. un 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam, 1930. gada 28. jūnija Konvencijas par piespiedu darbu 1., 2. un 4. pantam un 1957. gada 25. jūnija Konvencijas par piespiedu darba izskaušanu 1. pantam
Izskatīta
Latvijas Republikas ģenerālprokurors
27.11.2003.

28.11.2003.

Par Darba likuma 57. panta pirmās daļas, 136. panta trešās daļas 2. un 3. punkta un 143. panta ceturtās daļas 2. un 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam, 1930. gada 28. jūnija Konvencijas par piespiedu darbu 1., 2. un 4. pantam un 1957. gada 25. jūnija Konvencijas par piespiedu darba izskaušanu 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Piespiedu darbs

Satversmes tiesa atzina Darba likuma 57. panta pirmo daļu, 136. panta trešās daļas 2. un 3. punktu un 143. panta ceturtās daļas 2. un 3. punktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam.

2003-13-0106_Lemums_ierosinasana1816
Lieta Nr. 2003-12-01
Par Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 101. un 106. pantam
Izskatīta
Gaida Galakrodziniece
18.12.2003.

19.12.2003.

Par Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 101. un 106. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma ierobežojums ierēdņiem

Satversmes tiesa atzina Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunktu par atbilstošu Satversmes 91., 101. un 106. pantam.

2003-12-01_Lemums_ierosinasana1814
Lieta Nr. 2003-11-0103
Par Ieroču aprites likuma 20. panta 3. punkta un Ministru kabineta 1995. gada 26. septembra noteikumu Nr. 287 "Noteikumi par medību šaujamieročiem" 15.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Jūlijs Gineitis
09.09.2003.

11.09.2003.

Par Ieroču aprites likuma 20. panta 3. punkta un Ministru kabineta 1995. gada 26. septembra noteikumu Nr. 287 "Noteikumi par medību šaujamieročiem" 15.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr. 2003-11-0103 "Par Ieroču aprites likuma 20. panta 3. punkta un Ministru kabineta 1995. gada 26. septembra noteikumu nr. 287 "Noteikumi par medību šaujamieročiem" 15.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam".

2003-11-0103_Lemums_ierosinasana1812
Lieta Nr. 2003-10-01
Par Civilprocesa likuma 83. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Aina Strode
06.11.2003.

07.11.2003.

Par Civilprocesa likuma 83. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārstāvis civilprocesā

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 83. panta 4. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2003-10-01_Lemums_ierosinasana1810
Lieta Nr. 2003-09-01
Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Igors Bazikins
30.06.2003.

03.07.2003.

Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr. 2003-09-01 "Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam".

2003-09-01_Lemums_ierosinasana1808
Lieta Nr. 2003-08-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96. panta otrās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam
Izskatīta
Inga Deržaveca
06.10.2003.

07.10.2003.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96. panta otrās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Aizstāvis kriminālprocesā

Satversmes tiesa atzina Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96. panta otrās daļas pirmo teikumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2004. gada 1. marta, ja likumdevējs negrozīs advokātu darbības tiesisko regulējumu, lai tas atbilstu Eiropas Savienības un Eiropas Padomes standartiem un pilnā apjomā garantētu tiesības uz taisnīgu tiesu.

2003-08-01_Lemums_ierosinasana1806
Lieta Nr. 2003-07-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Sergejs Čerņikovs
07.04.2003.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-03-01

Apvienotā lieta: 2003-03-01

2003-07-01_Lemums_ierosinasana1805
Lieta Nr. 2003-06-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Māris Sarāns
25.03.2003.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-03-01

Apvienotā lieta: 2003-03-01

2003-06-01_Lemums_ierosinasana1804
Lieta Nr. 2003-05-01
Par Krimināllikuma 271. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 100. pantam
Izskatīta
Sarmīte Ēlerte
29.10.2003.

30.10.2003.

Par Krimināllikuma 271. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 100. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Neslavas celšana

Satversmes tiesa atzina Krimināllikuma 271. pantu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam un spēkā neesošu no 2004. gada 1. februāra, ja līdz tam laikam likumdevējs nebūs konkretizējis amatpersonas, kurām nepieciešama krimināltiesiska aizsardzība sakarā ar tām uzlikto pienākumu pildīšanu.

2003-05-01_Lemums_ierosinasana1801
2003-05-01_Atseviskas_domas
2003-05-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2003-04-01
Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Aina Strode
27.06.2003.

01.07.2003.

Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Personas tiesības pašai iesniegt kasācijas sūdzību

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 82. panta piekto daļu un 453. panta otro daļu par neatbilstošu Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2003. gada 1. janvāra.

2003-04-01_Lemums_ierosinasana1798
2003-04-01_Atseviskas_domas