Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 12
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 1
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 14
 • 8
 • 1
 • 476
 • 280
 • 5
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 366
 • 109
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 401
 • 86
 • 85
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 784
Drukāt
Lieta Nr. 04-03 (97)
Par Ministru kabineta 1996. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 200 "Kārtība, kādā pedagoģiskie darbinieki saņem apmaksātu atvaļinājumu" atbilstību Darba likuma kodeksam un Ministru kabineta iekārtas likumam.
Izskatīta
6. Saeimas deputāti: Dz.Ābiķis, P.Keišs, R. Marjaša, J.Bunkšs, J.Ābele, Ģ.V.Kristovskis, E.Inkēns, I.Kreituse, A.Kreituss, K.Čerāns, G.Eniņš, A.Rubīns, M.Lujāns, J.Kalviņš, P.Tabūns, A.Seile, A.Pētersons, A.Golubovs, M.Bekasovs, O.Deņisovs, V.Kalnbērzs, R.Apalups, V.Gredzens, J.Rubulis, I.Liepa, J.Kazāks, E.Zelgalvis, E.Grīnbergs, J.Mauliņš, O.Kostanda, P.Putniņš, L.Stašs, L.Ozoliņs, A.Naglis, A.Panteļējevs, J.Lagzdiņš, P.Apinis, A.Seiksts.
11.06.1997.

13.06.1997.

Par Ministru kabineta 1996. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 200 "Kārtība, kādā pedagoģiskie darbinieki saņem apmaksātu atvaļinājumu" atbilstību Darba likuma kodeksam un Ministru kabineta iekārtas likumam.

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

04-03(97)_Lemums_ierosinasana3356
Lieta Nr. 04-02(97)
Par Ministru kabineta 1997. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 118 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 30. jūlija noteikumos Nr. 275 "Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtība"" 3. punkta atbilstību Korupcijas novēršanas likuma 23. un 24. pantam
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: K.Čerāns, J.Mauliņš, O.Kostanda, E.Zelgalvis, J.Kušnere, J.Kazāks, E.Grīnbergs, I.Liepa, J.Lagzdiņš, K.Leiškalns, J.Ābele, A.Saulītis, J.Strods, J.Jurkāns, M.Bekasovs, A.Golubovs, O.Deņisovs, L.Stašs, A.Prēdele, A.Naglis, V.Kalnbērzs, G.Valdmanis, A.Rubins, Ģ.V.Kristovskis, M.Vītols, Z.Čevers, V.Stikuts, L.Ozoliņš, I.Kreituse, A.Kreituss, M.Lujāns, J.Ādamsons, G.Eniņš, A.Pētersons, L.Kuprijanovs un I.Bišers.
11.07.1997.

16.07.1997.

Par Ministru kabineta 1997. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 118 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 30. jūlija noteikumos Nr. 275 "Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtība"" 3. punkta atbilstību Korupcijas novēršanas likuma 23. un 24. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Amatpersonu ienākumu deklarācijas

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1997. gada 2. aprīļa noteikumu nr.118 "Grozījumi 1996. gada 30. jūlija Ministru kabineta noteikumos nr.275 "Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtība"" 3. punktu par neatbilstošu Korupcijas novēršanas likuma 23., 24. un 29. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža.

04-02(97)_Lemums_ierosinasana1697
04-02(97)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-01(97)
Par Ministru kabineta 1997. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 23 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"" (izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un Ministru kabineta 1995. gada 14. marta noteikumu Nr. 54 "Par Latvijas Republikā ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām" atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, likumam "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" un citiem likumiem
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: Ģ.V.Kristovskis, A.Panteļejevs, J.Bunkšs, P.Keišs, I.Bērziņš, K.Lībane, K.Leiškalns, A.Seiksts, R.Marjaša, A.Tomašūna, D.Ābiķis, J.Ābele, E.Grinovskis, P.Putniņš, P.Kļaviņš, K.Druva, A.Prēdele, A.Naglis, A.Sausnītis, L.Tenis, J.Jurkāns, A.Kreituss, V.Nagobads, O.Grinbergs, J.Rāzna, V.Krisbergs, E.Inkēns, J.Dobelis, P.Tabūns, E.Grīnbergs, J.Ādamsons, I.Liepa, J.Kazāks, P.Apinis un E.Zelgalvis.
07.05.1997.

08.05.1997.

Par Ministru kabineta 1997. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 23 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"" (izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un Ministru kabineta 1995. gada 14. marta noteikumu Nr. 54 "Par Latvijas Republikā ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām" atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, likumam "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" un citiem likumiem

Lietas saīsinātais nosaukums: Elektroenerģijas iepirkuma cena

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1997. gada 10. janvāra noteikumus Nr. 23 ""Grozījumi likumā ""Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"""" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma pasludināšanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1995. gada 14. marta noteikumus Nr. 54 ""Par Latvijas Republikā ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām"" par neatbilstošiem likumam ""Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"" un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. pantam un spēkā neesošiem no 1995. gada 11. oktobra.

04-01(97)_Lemums_ierosinasana1689
04-01(97)_Stenogramma
Lieta Nr. 2021-13-03
Sagatavošanā
-
-
-
-

-