Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Lieta Nr. 2001-04-0103
Par Valsts valodas likuma 19. panta un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam
Izskatīta
Juta Mencena
21.12.2001.

22.12.2001.

Par Valsts valodas likuma 19. panta un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Personvārdu rakstība

1. Satversmes tiesa atzina, ka Valsts valodas likuma 19. pants atbilst Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumus nr.295 daļā par atveidoto un Latvijas Republikas pasēs ierakstīto personvārdu pielīdzināšanu, ja persona to nevēlas, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1995. gada 24. oktobra noteikumu nr.310 6. punktu un ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamenta direktora pavēli nr.52 1994. gada 10. novembrī apstiprinātās instrukcijas ""Par ""Nolikuma par Latvijas Republikas pilsoņu pasēm"" piemērošanas kārtību"" 3.8. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam un spēku zaudējušu no 2002. gada 1. jūlija.