Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_3
stiesa-tiesa1
stiesa-kede2


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

03.06.2020.

TIEŠRAIDES SĀKUMS PLKST.10.00: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-27-03 (attālināti)

Trešdien, 3. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”. Tiesas […]

02.06.2020.

Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei; pieejams tiešraides links

Otrdien, 2. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāka izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”. Ņemot vērā valstī izsludināto […]

02.06.2020.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas liedz organizēt azartspēles interaktīvajā vidē

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 2. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 […]

02.06.2020.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-27-03 (attālināti)

Otrdien, 2. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti sāks lietas Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. […]

01.06.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas Valsts ieņēmumu dienestam piešķir tiesības aprēķināt un piedzīt soda naudu 100 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļa summas

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 1. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34. panta pirmās daļas, ciktāl tā nosaka soda naudas 100 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļa summas aprēķinu un piedziņu no nodokļu maksātāja, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34. panta pirmā daļa: “Ja juridiskā persona vai fiziskā persona, […]

28.05.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas noteic izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesas nepamatotas rīcības dēļ radītā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 28. maijā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma pārejas noteikumu 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma (turpmāk – Kaitējuma atlīdzināšanas likums) pārejas noteikumu 2. punkts: “Privātpersona, kurai saskaņā ar šo likumu ir […]

27.05.2020.

Satversmes tiesa 2. jūnijā tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti skatīs lietu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

Otrdien, 2. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”. Ņemot vērā valstī […]