Aktualitātes

20.10.2016.

Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu

Ar 2016. gada 19. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 609 Satversmes tiesas tiesnese, profesore Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un zinātniskiem sasniegumiem tieslietu nozarē. Ar savu godprātīgo attieksmi un augstas klases zināšanām, kā arī radošo un zinātnisko darbu Ineta Ziemele ir devusi izcilu […]

19.10.2016.

Ierosināta lieta par minimālo izglītojamo skaitu novadu izglītības iestāžu 10. klasēs vai vidusskolā kopumā

2016. gada 18. oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta […]

18.10.2016.

Prezentēs grāmatu par Latvijas konstitucionālajām tiesībām

Šā gada 18. oktobrī Rīgas Juridiskajā augstskolā notiks grāmatas “Constitutional Law in Latvia” (Konstitucionālās tiesības Latvijā) prezentācija. Grāmatā atspoguļots pētījums par konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā, Latvijas Republikas Satversmes regulējuma mērķi un jēgu, kā arī piemērošanu. Papildus tam grāmatā skaidrota Latvijas valsts iekārtas uzbūve un tās funkcionēšanas pamatprincipi. Šajā pētījumā analizēta arī Satversmes tiesas prakse. Grāmata “Constitutional […]

17.10.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās konstitucionālajām tiesībām veltītajā konferencē

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš šodien, 17. oktobrī, piedalās starptautiskajā konferencē “Konstitucionālā tiesa kā konstitucionālo vērtību sargs”. Konference ir veltīta Polijas Konstitucionālā tribunāla 30 gadu jubilejai, kā arī Polijas Konstitūcijas gadadienai (stājās spēkā 1997. gada 17. oktobrī). Konferencē tiks apspriesti konstitucionālo tiesību un Eiropas tiesību aktuālie jautājumi, tostarp atsevišķa konferences daļa veltīta pamattiesībām un vispārējiem tiesību principiem. Ar priekšlasījumiem […]

14.10.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskajā kongresā

Šodien, 14. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Rēgensburgu, lai piedalītos Rēgensburgas Universitātes organizētajā starptautiskajā kongresā “Konstitucionālā tiesvedība un politika”. Kongresa priekšlasījumos un diskusijās iesaistīsies tiesneši un tiesību zinātnieki no vairākām Eiropas valstīm. Aldis Laviņš kongresam ir sagatavojis priekšlasījumu, kurā viņš analizēs tiesību, īpaši konstitucionālo tiesību un politikas mijiedarbību un konstitucionālās kontroles nozīmi šajā procesā. […]

07.10.2016.

Satversmes tiesa rīko priekšlasījumus par Satversmes tiesu

Satversmes tiesa, svinot savu 20 gadu jubileju, šā gada rudenī piedāvā priekšlasījumus par Satversmes tiesas darbu. Priekšlasījumus Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki vispirms piedāvās skolās, kurās savulaik mācījušies paši. Šodien Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale (attēlā) ar savu stāstījumu ir devusies uz Bauskas 2. vidusskolu. Priekšlasījums aptver ieskatu valsts uzbūvē, demokrātijas pamatprincipos, tiesu varas darbībā. […]

05.10.2016.

Ierosināta vēl viena lieta par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

2016. gada 5. oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija pēc Rudītes Klikučas pieteikuma ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Satversmes tiesas kolēģija atzina, ka šajā lietā nav nepieciešams aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu, jo līdzīga lieta ierosināta šā gada janvārī[1] un tiks skatīta rakstveida procesā šā gada 1. novembrī[2]. Lietā apstrīdētā […]

03.10.2016.

Ierosināta vēl viena lieta par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

2016. gada 3. oktobrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Pēc Janas Ruģeles konstitucionālās sūdzības ierosinātā lieta ir jāsagatavo izskatīšanai līdz 2017. gada 3. martam. Satversmes tiesas kolēģija atzina, ka šajā lietā nav nepieciešams aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu, jo līdzīga lieta ierosināta šā gada janvārī[1] un tiks […]

29.09.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies Baltijas valstu tiesnešu konferencē

Šodien, 29. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Tartu, kur viņš piedalīsies Baltijas valstu tiesnešu asociācijas konferencē “Baltijas konstitucionālo tiesu nolēmumi tiesu varas jomā un šo nolēmumu izpildes prakse”. Konferencē piedalīsies Baltijas valstu konstitucionālās uzraudzības un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši, valsts pārvaldes un tiesību zinātnes pārstāvji. Satversmes tiesas priekšsēdētājs konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu, analizējot […]

28.09.2016.

Ineta Ziemele piedalījās veselības aizsardzības jautājumiem veltītajā konferencē

Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele pirmdien, 26. septembrī, piedalījās starptautiskajā konferencē “Veselības aprūpe Eiropā – drošs patvērums? “Aprūpes standarts” no daudznozaru perspektīvas””. Konferencē satikās medicīnas un tiesību zinātnieki un praktiķi, lai izrunātu veselības aizsardzības un medicīnas izaicinājumus mūsdienu pasaulē. Vienu no konferences pamatreferātiem – “Veselības aizsardzības standarts cilvēktiesību perspektīvā” – piedāvāja tiesnese Ineta Ziemele. Savā runā viņa analizēja […]