Aktualitātes

28.09.2016.

Norma, kas liedz pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, atbilst Satversmei

2016. gada 28. septembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-01-01 „Par Civilprocesa likuma 363.20panta piektās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), ciktāl tā liedz parādniekam pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Apstrīdētā Civilprocesa likuma norma bija spēkā […]

21.09.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies konferencē Bulgārijā

Šā gada 20. septembrī Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofiju, kur viņš piedalīsies Bulgārijas Konstitucionālās tiesas 25. gadu jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē „Pamattiesību aizsardzība un nacionālā drošība mūsdienu pasaulē. Konstitucionālo tiesu loma”. Satversmes tiesas priekšsēdētājs konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu, iztirzājot Latvijas pieredzi sabiedrības drošības un cilvēka pamattiesību aizsardzībā, pievēršot uzmanību praksei šo interešu […]

14.09.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskajā forumā

Šodien, 14. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Parīzi, kur viņš piedalīsies Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu juridisko un ekonomisko attiecību forumā. Šis forums apvieno vadošos ASV un Eiropas tiesību zinātniekus, tiesnešus, uzņēmējus, kuri, regulāri sapulcējoties, apspriež aktuālākos tiesību un ekonomikas attīstības jautājumus. Šā gada forums būs veltīts personas datu aizsardzībai un privātās […]

13.09.2016.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par izņēmumiem vecuma pensijas aprēķināšanā

2016. gada 12. septembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2015-23-01 „Par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 12. punkta trešās daļas otrā teikuma, ciktāl tas noteic gadījumus, kad izdienas pensijas vietā piešķiramo vecuma pensiju var noteikt mazāku par izdienas pensiju, kas saņemta līdz vecuma pensijas piešķiršanas brīdim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. […]

12.09.2016.

Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Francijas Valsts padomes viceprezidentu

Sestdien, 10. septembrī, Satversmes tiesu apmeklēja un ar Satversmes tiesas tiesnešiem tikās Francijas Valsts padomes viceprezidents Žans Marks Sovē (Jean-Marc Sauvé). Sestdien, 10. septembrī, Satversmes tiesu apmeklēja un ar Satversmes tiesas tiesnešiem tikās Francijas Valsts padomes viceprezidents Žans Marks Sovē (Jean-Marc Sauvé). Tikšanās laikā runāts par Satversmes tiesas un Francijas Valsts padomes kompetenci, kā arī nākotnes sadarbības […]

07.09.2016.

Starptautisko tiesību konferenci varēs vērot tiešraidē

No šā gada 8. septembra līdz 10. septembrim Rīgā notiks starptautisko tiesību konference “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”. Konferenci būs iespējams vērot tiešraidē internetā. Informācija par konferenci ir pieejama konferences mājaslapā. Konferences atklāšanas ceremoniju ir iespējams noskatīties arī pēc konferences beigām.

07.09.2016.

Satversmes tiesā notiks starptautisko tiesību konferences ievaddiskusija

No šā gada 8. septembra līdz 10. septembrim Rīgā notiks starptautisko tiesību konference “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”. Šodien notiek konferences ieskaņas pasākumi – diskusijas par specifiskiem starptautisko tiesību jautājumiem. Satversmes tiesā no plkst. 15.00 līdz 19:30 notiks ESIL interešu grupas diskusija “Eiropas Savienības ieguldījums starptautisko tiesību sistēmas stiprināšanā”. Diskusijā viedokļos un pētījumu rezultātos dalīsies tiesību zinātnieki […]

06.09.2016.

Satversmes tiesas tiesneši piedalīsies starptautisko tiesību konferencē

No šā gada 8. septembra līdz 10. septembrim Rīgā notiks starptautisko tiesību konference “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”. Konferenci rīko Eiropas Starptautisko tiesību biedrība sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu un Satversmes tiesu. To atbalsta Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un citas institūcijas. Konferencē piedalās vairāk nekā 400 dalībnieki no 43 valstīm. Tā ir […]

22.07.2016.

Ierosinātas lietas par Solidaritātes nodokļa likuma normām

2016. gada 21. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja vairākas lietas par atsevišķu Solidaritātes nodokļa likuma normu atbilstību Satversmei.[1] Apstrīdētās normas Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. pants: 3. pants. Ar nodokli apliekamais objekts Nodokļa objekts ir ienākums, kas noteikts likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. un 20.2 pantā[2] un pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto […]

21.07.2016.

Ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

gada 21. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Kriminālprocesa likuma 629. panta piektā daļa nosaka: „Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma […]