tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

15.11.2018.

Ministra rīkojums par to Rēzeknes pilsētas domes lēmuma punktu darbības apturēšanu, ar kuriem noteikts vecāku pienākums maksāt par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, atbilst likuma “Par pašvaldībām” 49. pantam

Satversmes tiesa 2018. gada 15. novembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 1‑2/7346 “Par Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872 “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanuˮ (protokols Nr. 103, 13. punkts) 1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7. punkta […]

15.11.2018.

Ierosināta lieta par Ministru kabineta noteikumu normu, kas noteic ieslodzītās personas tiesības kamerās un koplietošanas telpās lietot noteiktus priekšmetus

Satversmes tiesa rīcības sēdē 2018. gada 14. novembrī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkts paredz: “Saņemot brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju, notiesātie kamerās un koplietošanas telpās dienas kārtībā […]

13.11.2018.

Ierosināta lieta par normu, kas nosaka izglītības ieguves valodu

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2018. gada 12. novembrī ierosināja lietu “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”. Apstrīdētā norma 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmā daļa: “9. pantā: papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: “(11) Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un […]

12.11.2018.

Satversmes tiesas darbinieki pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

Laikā no 5. novembra līdz 8. novembrim Satversmes tiesas padomnieks Gatis Bārdiņš, kā arī tiesnešu palīdzes Elīna Semeņuka un Baiba Bakmane pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā. Vizītes ietvaros viņi tikās ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesēm Ingrīdu Labucku un Ingu Reini, kā arī vairākiem tiesas darbiniekiem. Satversmes tiesas darbiniekiem bija […]

09.11.2018.

Turaidas muzejrezervātā gadskārtējās konferences ietvaros runā par Latvijas tiesu sistēmas izveidošanos 20. gadsimtā

Ceturtdien, 8. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalījās Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā zinātniski praktiskajā konferencē, kurā sniedza priekšlasījumu par Latvijas tiesu sistēmas izveidošanos 20. gadsimtā pēc Latvijas valsts dibināšanas. Konferenci atklāja Turaidas muzejrezervāta direktora Anna Jurkāne. Viņa konferences dalībniekiem izrādīja jauno muzeja ekspozīciju “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā”, sniedza ieskatu šā gada padarītajos darbos, kā arī ieskicēja […]