Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_3
stiesa-tiesa1
stiesa-kede2


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

28.05.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas noteic izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesas nepamatotas rīcības dēļ radītā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 28. maijā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma pārejas noteikumu 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma (turpmāk – Kaitējuma atlīdzināšanas likums) pārejas noteikumu 2. punkts: “Privātpersona, kurai saskaņā ar šo likumu ir […]

27.05.2020.

Satversmes tiesa 2. jūnijā tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti skatīs lietu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

Otrdien, 2. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”. Ņemot vērā valstī […]

26.05.2020.

Nolēmums lietā par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei tiks pasludināts 25. jūnijā

Otrdien, 26. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja attālināti izskatīt lietu Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpināja uzklausīt lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas […]

26.05.2020.

VIDEO IERAKSTS (3): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019-24-03 (attālināti)

Otrdien, 26. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpinās izskatīt lietu Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un tehnoloģiju sniegtās […]

22.05.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” (22.05.2020.)

Šodien, 22. maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”. Intervijas sākumā Ineta Ziemele vērsa klausītāju uzmanību uz Satversmes tiesas īpašo lomu un tās vietu Latvijas konstitucionālajā iekārtā. Viņa norādīja uz vairākiem aktuāliem jautājumiem, kas jārisina, lai stiprinātu Satversmes tiesas neatkarību, tādējādi veicinot tiesas pārvaldības modeļa un tiesnešu […]

22.05.2020.

Satversmes tiesa 11. jūnijā atsāks lietas Nr. 2019-23-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa 2020. gada 21. maijā, taisot spriedumu lietā Nr. 2019‑23‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2019‑23‑01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku […]

21.05.2020.

Ierosināta lieta par aizliegumu izsniegt apsardzes sertifikātu personai, kurai diagnosticēta alkohola atkarība

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 20. maijā ierosināja lietu “Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkts paredz, ka apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi. Augstāka juridiska spēka norma Latvijas Republikas Satversmes […]