tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

24.02.2020.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs piedalās konferencē par godu Moldovas konstitucionālās tiesas 25. gadadienai

Laikā no 19. līdz 20. februārim Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un tiesneša palīdze Eva Vīksna piedalījās Moldovas konstitucionālās tiesas 25. gadadienai veltītajā konferencē “Konstitucionālā tiesa un sabiedrības reakcija: kad konstitucionālās tiesas risinājumi nesaskan ar sabiedrības vairākuma viedokli”, kurā tiesnesis Artūrs Kučs uzstājās arī ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas pieredzi, veidojot dialogu ar sabiedrību. Savā uzrunā tiesnesis […]

24.02.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tiekas ar Slovākijas vēstnieku Latvijā Ladislavu Babčanu

Piektdien, 21. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Slovākijas vēstnieku Latvijā Ladislavu Babčanu (Ladislav Babčan), lai runātu par abām valstīm aktuāliem ar vienotas Eiropas tiesiskās telpas attīstību saistītiem jautājumiem. Ineta Ziemele sarunā pievērsās martā gaidāmajai konferencei par Eiropas Savienības konstitucionālajām tradīcijām, ko Satversmes tiesa organizē kopā ar Eiropas Savienības tiesu, kā arī viņa […]

21.02.2020.

Izvērtējot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normu, Satversmes tiesa konstatē trūkumus komisijas padomes demokrātiskajā leģitimācijā

Satversmes tiesa 2020. gada 20. februārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-09-03 “Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2018. gada 20. decembra normatīvo noteikumu Nr. 198 “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2019. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” 2.11. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk […]

17.02.2020.

Apbalvo radošā konkursa par Satversmi laureātus no 20 skolām; runā par brīvību un atbildību

Pirmdien, 17. februārī, par godu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) pieņemšanas 98. gadadienai Satversmes tiesā notika 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” un 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” laureātu apbalvošanas ceremonija. Dalībai konkursā pieteicās 100 skolas no visiem Latvijas reģioniem, savukārt […]

13.02.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam (terminēts darba līgums)

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) apkopot tiesneša darbam nepieciešamo informāciju; 2) sagatavot Satversmes tiesas procesuālo un citu dokumentu projektus; 3) veikt pētniecisko darbu, sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, apkopojot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus. [2] Prasības pretendentam: 1) otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē; 2) […]

12.02.2020.

Norma, kas nosaka ierobežojumus kredīta kopējām izmaksām patērētājam, atbilst Satversmes 1. un 105. pantam

2020. gada 12. februārī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019-05-01 “Par 2018. gada 4. oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētā norma 2020. gada 4. oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (turpmāk – Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā) 1. panta pirmā daļa, ar kuru Patērētāju tiesību aizsardzības likuma […]

11.02.2020.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs atklāj LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu programmas plenārsēdi

Pirmdien, 10. februārī, Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) notika 78. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu programmas plenārsēde, kuru atklāja Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs, sniedzot priekšlasījumu “Starptautisko cilvēktiesību piemērošana Satversmes tiesā”. Savā priekšlasījumā Artūrs Kučs runāja par to, kā Satversmes tiesa piemēro starptautiskos cilvēktiesību avotus un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru. Viņš uzsvēra, ka Satversmes tiesa seko savā judikatūrā […]