Satversmes tiesa

Kontakti

Kanceleja tel. +371 67210274, fakss +371 67830770 e-pasts: tiesa@satv.tiesa.gov.lv (oficiālā Satversmes tiesas e-pasta adrese) Apmeklētāju pieņemšanas kārtībā Satversmes tiesā pieejama šeit. Sanita Osipova Satversmes tiesas priekšsēdētāja tel. +371 67830751 e-pasts: tiesa@satv.tiesa.gov.lv Dita Plepa Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja (saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem) tel. +371 67830749, mob. +371 26494881 e-pasts: Dita.Plepa@satv.tiesa.gov.lv Gunta Barkāne Kancelejas vadītāja …