Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna starptautiskā zinātniskā konferencē “Jurisprudence un kultūra: Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi”

10.11.2014.

Rīgā 2014. gada 10. novembrī

Augsti godātais Latvijas Valsts Prezidenta kungs,
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze,
Godātais rektora kungs, Universitātes mācībspēki!
Dāmas un kungi!

Satversmes tiesas tiesnešu amata būtība ir kalpot cilvēkiem, tiesībām un demokrātiskām vērtībām. Tomēr demokrātija nevar darboties veiksmīgi, ja tie, kuri pauž savu izvēli, / nav gatavi to izdarīt gudri. Līdz ar to patiesā demokrātijas garantija ir izglītība. Un īpaša loma te ir juridiskajai izglītībai.

Izglītībai nav nedz sākuma, nedz beigu. Mācības nebeidzas nedz ar izlasītu grāmatu, nedz nokārotu eksāmenu, aizstāvētu disertāciju vai veiktu zinātnisku atklājumu. Un Latvijas Universitāte ir apliecinājums nebeidzamam izglītošanas un izglītošanās procesam. Procesam, kas ir priekšnoteikums progresam, kas ietekmē ne tikai katra indivīda, bet arī visas sabiedrības attīstību un izaugsmi. / Juristu ietekme sabiedrībā aizvien pieaug. Un tieši šeit – Juridiskajā fakultātē – tiek veidota jurista tiesiskā apziņa, atbildība pret valsti, pret sabiedrību, pret savu arodu un pret saviem kolēģiem un tieši Juridiskā fakultāte ar savu darbību ir ietekmējusi un arī turpmāk ietekmēs tiesisko domu valstī.

Latvijas Universitāte – tie nav tikai studenti un pasniedzēji. Tie ir Universitātes darba augļi – izglītota un atbildīga sabiedrība, kas savā būtībā ir lielākais garants uz attīstību vērstas demokrātijas stiprināšanai.

Tāpēc šajā jubilejas reizē vēlos sveikt visus, kuri ietekmējuši Latvijas Universitātes un jo īpaši Juridiskās fakultātes attīstību un izaugsmi – tie ir gan pasniedzēji, gan studenti, gan atbalstītāji un sadarbības partneri. Pateicos Jums:

  • par ieguldījumu izglītībā;
  • par sasniegumiem pētniecībā;
  • par atvērtību un sadarbību;
  • par sabiedrības attīstības veicināšanu.

Savā un manu kolēģu vārdā atļaujiet vēlēt Juridiskai fakultātei veiksmi un panākumus nākotnē, arvien virzīties uz augšu vispasaules augstskolu reitingā un būt par gudru, zinošu un patriotisku Latvijas tautas pārstāvju kalvi.

Novēlu arī interesantu un radošu jubilejas konferenci!