stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

11.01.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedz interviju TV24 raidījumā “Uz līnijas” (10.01.2022.)

Pirmdien, 10. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalījās TV24 raidījumā “Uz līnijas”. Viņa runāja par spriedumu lietā Nr. 2021-06-01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, lietām par Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem un citām aktualitātēm.

07.01.2022.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2021‑06‑01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Preses konferencē par nolēmumu lietā Nr. 2021‑06‑01 piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

07.01.2022.

Normas, kas paredz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2022. gada 7. janvārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑06‑01 „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētās normas Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1daļa: „Ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības […]

07.01.2022.

VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2021-06-01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Šodien, 7. janvārī plkst. 13.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes tiesas nolēmuma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:  

07.01.2022.

Ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu un tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 6. janvārī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas un 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem […]

04.01.2022.

Satversmes tiesa 7. janvārī pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Piektdien, 7. janvārī plkst. 13.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pēc nolēmuma pasludināšanas plkst. 16.00 būs preses konference, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas […]

30.12.2021.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesnešu palīgu amatiem (terminēts darba līgums, vairākas vakances)

[1] Galvenie amata pienākumi: apkopot tiesneša darbam nepieciešamo informāciju; sagatavot Satversmes tiesas procesuālo un citu dokumentu projektus; veikt pētniecisko darbu, sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, apkopojot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus. [2] Prasības pretendentam: augstākā izglītība tiesību zinātnē; zināšanas tiesību teorijā un konstitucionālajās tiesībās; izcilas latviešu valodas zināšanas, vēlamas labas vairāku svešvalodu zināšanas […]

30.12.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2021. gada 29. decembrī ierosināja lietu “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Apstrīdētās normas  Augstskolu likuma 56. panta trešā daļa nosaka: “Augstskolās un koledžās studiju programmas īsteno valsts valodā. Studiju programmā, kas tiek īstenota valsts valodā, ne vairāk kā […]

30.12.2021.

Ierosināta lieta par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2021. gada 29. decembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma  Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrajam teikumam apgabaltiesas lēmums par sūdzību vai protestu, kas iesniegts par tiesas lēmumu par noziedzīgi iegūtu mantu, nav pārsūdzams. Augstāka […]

29.12.2021.

Normas, kas paredzēja administratīvo sodu par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas noteikumu pārkāpumu, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 29. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑09‑01 “Par Autoceļu lietošanas nodevas likuma 9.1 panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 30. jūnijam, un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.40 panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Autoceļu […]

22.12.2021.

Satversmes tiesas raidierakstā Tversme viesojas Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts (Koen Lenaerts)

Šodien publicēta īpaša Satversmes tiesas raidieraksta Tversme pārraide, kurā Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts (Koen Lenaerts) sarunājas ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi, Satversmes tiesas tiesnesi un priekšsēdētāju (2015-2020) Inetu Ziemeli. Satversme tiesas raidieraksta Tversme pārraide veltīta konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas dialogam, tiesību sistēmu mijiedarbībai un konstitucionālajām tradīcijām. Satversmes tiesa un Eiropas Savienība […]

10.12.2021.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas liedz karavīram dibināt politisko partiju un būt par tās biedru

Satversmes tiesa 2021. gada 10. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-11- 01 “Par Militārā dienesta likuma 10. panta otrās daļas un 15. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 102. pantam”. Apstrīdētās normas Militārā dienesta likuma 10. panta otrā daļa: “Karavīram ir tiesības būt par biedru tādās biedrībās […]

10.12.2021.

Ierosināta lieta par normu, kas liedz personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, piedalīties pašvaldību vēlēšanās

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 8. decembrī ierosināja lietu “Par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta otrās daļas pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6. panta 2. punkts noteic, ka Latvijas Republikā personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, nav tiesību vēlēt pašvaldības domi. Augstāka juridiska […]

10.12.2021.

Satversmes tiesas tiesneši, kuri beiguši pildīt amata pienākumus, vienojas kopīgi stiprināt tiesiskas valsts vērtības

Vakar, 9. decembrī, Satversmes tiesas tiesneši, kuri beiguši pildīt amata pienākumus, vienojās kopīgi stiprināt demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtības un veidot Satversmes tiesas tiesnešu forumu. Pasākuma atklāšanas uzrunā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uzsvēra: “Bieži vien zīmīgās jubilejās tiek stādīti koki – nākamajām paaudzēm. Kā teicis “Bagātību salas” autors, skotu prozaiķis Roberts Lūiss Stīvensons – […]

09.12.2021.

Satversmes tiesa atklāj raidierakstu Tversme

Šodien, 9. decembrī, Satversmes tiesa atklāj radierakstu Tversme. Pirmajā raidieraksta pārraidē piedalās Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars Endziņš un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš. Satversmes tiesa, atzīmējot savas pastāvēšanas 25. gadskārtu, kā arī jaunā dimensijā veidojot dialogu ar sabiedrību, izveidojusi raidierakstu Tversme, kurā diskutēs par Latvijas Republikas Satversmē (turpmāk – Satversme) ietvertajām vērtībām un Satversmes […]

Click to Hide Advanced Floating Content