stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

09.07.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic mācību procesa norisi skolās attālināti arī pēc ārkārtējās situācijas beigām

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. jūlijā ierosināja lietu “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkta, Izglītības likuma 1. panta 1.1 un 12.4 punkta, 14. panta 45. punkta, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3. apakšpunkta, 32.7 punkta […]

09.07.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic priekšmetus, kurus apcietinātajam ir tiesības glabāt

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 9. jūlijā ierosināja lietu “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 10. punkta un Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. pielikuma 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas […]

09.07.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova tiekas ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci

Vispārējā izglītībā novērtēšanas kritērijiem  jābūt vienādiem visā valstī – par to tikšanās laikā vienisprātis bija izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Prof. Dr.iur Sanita Osipova.   Satversmes tiesas priekšsēdētāja skaidroja, ka pašreizējā skolēnu sasniegumu vērtēšanas pieeja, kas ir atšķirīga katrā izglītības iestādē, neļauj nodrošināt Satversmes 91.pantā ietvertās vienlīdzības prasības. Viņa uzsvēra, […]

06.07.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un tiesnesis Gunārs Kusiņš piedalās starptautiskā konferencē par vienlīdzību un tiesiskumu

No 5. līdz 7. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un tiesnesis Gunārs Kusiņš apmeklē starptautisku konferenci “Vienlīdzība un tiesiskums: starptautisko tiesu ieguldījums”, kas norisinās Madridē, Spānijas Karalistē. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova konferences otrajā dienā sniegs priekšlasījumu par tiesu varas neatkarību Latvijā un Eiropā. Konference veltīta Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas tiesnesei Rūtai Beiderei-Ginsburgai […]

02.07.2021.

Lieta par pienākumu darīt sabiedrībai pieejamus datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem tiks izskatīta no jauna pilnā tiesas sastāvā rakstveida procesā

Ceturtdien, 2021. gada 1. jūlijā, notika Satversmes tiesas rīcības sēde lietā Nr. 2018-18-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2018-18-01). Kā jau ziņots iepriekš, Satversmes tiesa 2019. gada 4. jūnijā lietā Nr. 2018-18-01 pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma […]

01.07.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 30. jūnijā ierosināja lietu “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4. punkta un 3. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un […]

22.06.2021.

Eiropas Savienības Tiesa sniedz atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar pienākumu darīt sabiedrībai pieejamus datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem

Šodien, 2021. gada 22. jūnijā, Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi prejudiciālo nolēmumu lietā C-439/19, kurā sniegtas atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2018-18-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2018-18-01). Eiropas Savienības Tiesa sniegusi atbildes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas  interpretāciju attiecībā […]

Click to Hide Advanced Floating Content