stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

25.11.2021.

Satversmes tiesa 7. decembrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Ceturtdien, 25. novembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas […]

25.11.2021.

VIDEO IERAKSTS (1): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-06-01

Ceturtdien, 25. novembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku […]

25.11.2021.

Noslēdzies Satversmes tiesas pieredzes apmaiņas projekts ar Moldovas Konstitucionālo tiesu

Satversmes tiesa noslēdz divus mēnešus ilgo pieredzes apmaiņas projektu ar Moldovas Konstitucionālo tiesu. Projekta ietvaros Satversmes tiesas darbinieki un eksperti vadīja vairākus vebinārus, lai stiprinātu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitāti.  Pieredzes apmaiņas projekta ietvaros notika desmit vebināri par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, konstitucionālo tiesu darba organizāciju, pieteikumu pieņemamības kritērijiem, cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanas metodoloģiju, […]

17.11.2021.

Piešķirti Satversmes tiesas apbalvojumi

Satversmes tiesas 25 gadu jubilejas gadā nodibināts Satversmes tiesas apbalvojums, lai izceltu īpašus nopelnus, kas sekmējuši Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstību un ilgtspēju. Goda diploms par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā piešķirts: Bijušajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam; Bijušajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Gunāram Kūtrim; Bijušajai Satversmes tiesas priekšsēdētājai […]

15.11.2021.

Vispārpieejamas informācijas statusa noteikšana informācijai par personas soda punktiem neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 13. novembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2018‑18‑01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētā norma Ceļu satiksmes likuma 14.1panta otrā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma): “Informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli, izņemot šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju, par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, par likumā […]

12.11.2021.

Satversmes tiesa 25. novembrī sāks izskatīt lietu par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Ceturtdien, 25. novembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku […]

11.11.2021.

Satversmes tiesa piemin un godina Latvijas brīvības cīnītājus

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova šodien nolika ziedus Brāļu kapos, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. Latvijas Republikas Satversmes ievadā ietverts mūžīgs atgādinājums par to, ka Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās. 1919. gada 11. novembrī Latvijas armija sakāva Bermonta vadītos vācu un krievu baltgvardu spēkus Rīgā un atbrīvoja Daugavas kreiso krastu. Uzvara pār […]

09.11.2021.

Satversmes tiesas pieredzes apmaiņas projektā piedalās Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši

Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projekta ar Moldovas Konstitucionālo tiesu otro posmu. Projektā piedalās Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Domnika Manole (Domnica Manole) un tiesneši Nikolajs Roška (Nicolae Roșca), Ļuba Šova (Liuba Șova), Sergejs Curkans (Serghei Țurcan) un Vladimirs Curkans (Vladimir Țurcan). Projekta ietvaros Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši patstāvīgi strādās ar Satversmes tiesas ekspertu sagatavotajiem materiāliem un […]

09.11.2021.

Satversmes tiesai 25

Satversmes tiesas izveidošana Latvijas konstitucionālajā iekārtā bija sen lolota iecere. Jau starpkaru periodā tika pausta ideja par nepieciešamību izveidot konstitucionālās kontroles institūciju, prettiesiskās okupācijas apstākļos šo ideju uzturēja juristi un politiķi trimdā, savukārt atjaunojot Latvijas neatkarību, konstitucionālas kontroles ieviešana bija viens no mērķiem, lai nodrošinātu demokrātisku tiesisku valsts iekārtu. Kopš 1996. gada Latvijā pastāv Satversmes […]

05.11.2021.

Personai, kura tikusi sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai tās piedraudējumu, uz visu mūžu un neatkarīgi no individuāliem apstākļiem noteikts aizliegums būt par bērna aizbildni neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 4. novembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑05‑01 “Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma Civillikuma 242. panta 5. punkts (turpmāk – apstrīdētā norma): “Par aizbildņiem nevar būt personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības […]

28.10.2021.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par koledžas direktora amatam noteikto augstāko speciālo dienesta pakāpi

Satversmes tiesa 2021. gada 28. oktobrī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-66-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju” 1. pielikuma, ciktāl tajā 2.1. saimes VII līmeņa koledžas direktora amatam noteikta augstākā speciālā […]

28.10.2021.

Satversmes tiesa noslēdz pieredzes apmaiņas projekta ar Moldovas Konstitucionālo tiesu pirmo posmu

Ar diskusiju par konstitucionālo tiesu aktuālo judikatūru Satversmes tiesa noslēdz pieredzes apmaiņas projekta “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” pirmo posmu. Projekta pirmajā posmā deviņi Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu sagatavotajiem materiāliem, kā arī piedalījās lekcijās un diskusijās par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, konstitucionālo tiesu darba organizāciju, pieteikumu […]

21.10.2021.

Ierosināta lieta par normu, kas neparedz apsūdzētā tiesības iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kuri nav pievienoti krimināllietai, bet kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 20. oktobrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 500. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Apstrīdētā norma Kriminālprocesa likuma 500. panta sestā daļa nosaka: “Ja krimināllietā kā pierādījumu izmanto operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas, tikai tiesa pēc prokurora, cietušā, apsūdzētā vai viņa aizstāvja motivēta lūguma drīkst iepazīties […]

18.10.2021.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas ezeriem noteic publiskā ezera statusu

Satversmes tiesa 2021. gada 15. oktobrī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020‑63‑01 “Par Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 34., 53. un 56. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) “Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 34. punkts noteica, ka Kamenkas […]

15.10.2021.

Ierosināta lieta par normu, kas paredz aizliegumu kandidēt uz tiesneša amatu personām, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 15. oktobrī ierosināja lietu “Par likuma “Par tiesu varu” 55. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par tiesu varu” 55. panta 3. punkts paredz, ka par tiesneša amata kandidātu nevar būt personas, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša […]

Click to Hide Advanced Floating Content