web10
Banner4
Banner1
Banner2

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

03.02.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa ziņojums par konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā 2022. gadā

Ekselences! Dāmas un kungi! Godātie klātesošie! Satversmes tiesas jaunais darba gads jau piekto reizi tiek atklāts ar svinīgo tiesas sēdi, kurā Satversmes tiesa ziņo ikvienam Latvijas cilvēkam par iepriekšējā gadā paveikto un šajā gadā paveicamo. Tiesas darba gada atklāšanas sēde ir būtiska, jo demokrātiskā tiesiskā valstī šāds ikgadējs un plaši pieejams ziņojums par konstitucionālās tiesas […]

03.02.2023.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par darbu 2022. gadā

Plkst. 13.30 notiks preses konference, kurā tiks prezentēts pārskats par Satversmes tiesas darbu 2022. gadā. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute Jočiene. Preses konferences tiešraide būs redzama šeit:

03.02.2023.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgā sēde

Šodien, 3. februārī, plkst. 10.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Satversmes tiesas svinīgās sēdes tiešraide būs redzama šeit: Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2022. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Pēc ziņojuma uzrunu teiks svinīgās sēdes goda viešņa – Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute […]

02.02.2023.

Satversmes tiesa paziņo Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa rezultātus

Otrdien, 31. janvārī, noslēdzās Satversmes tiesas 2022. gada septembrī izsludinātā sestā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam publicējam 6. klašu skolēnu zīmējumu un 9. un 12.  klašu skolēnu domrakstu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju vārdus. Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts Latvijas Republikas Satversmei […]

02.02.2023.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2022. gadā

Satversmes tiesas 2022. gada pārskatā apkopota informācija par 2022. gada judikatūru un tās galvenajām atziņām, tiesas statistiku, tiesas dialogu, sadarbības aktualitātēm un publikācijām. Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2022. gadā: – atvērumu skatā (PDF) pieejams šeit; – lapu skatā (PDF) pieejams šeit.

01.02.2023.

Satversmes tiesas tiesneši ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri pārrunā Satversmes tiesas procesa pilnveides iespējas, nolēmumu savlaicīgu izpildi un tieslietu nozares kapacitātes stiprināšanu

Šodien, 1. februārī, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri. Tikšanās laikā tika pārrunāti potenciālie Satversmes tiesas likuma grozījumi, e-lietas ieviešana Satversmes tiesā, Latvijas tieslietu nozares darbinieku kvalifikācijas celšanas iespējas un citas aktualitātes. Satversmes tiesas tiesneši un tieslietu ministre bija vienisprātis, ka Satversmes tiesas likumā būtu izdarāmi grozījumi, kuri pilnveidotu tiesvedības procesu, tostarp […]

01.02.2023.

Satversmes tiesā atjaunota tiesvedība lietā, kuras ietvaros Eiropas Savienības Tiesa sniegusi atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar normām, kas paredz ierobežojumus zāļu reklāmai

Satversmes tiesa 2023. gada 1. februārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu par tiesvedības atjaunošanu lietā Nr. 2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. […]

01.02.2023.

Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā lietā par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību un aptur tiesvedību

Satversmes tiesa 2023. gada 31. janvārī pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai lietā Nr. 2021‑44‑01 “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantu ir noteikta Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas sadarbības procedūra, kurā Eiropas Savienības Tiesa sniedz Satversmes tiesai noderīgu […]

30.01.2023.

Ierosināta lieta par normām, kas samazina galvenās cirtes caurmēru

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2023. gada 27. janvārī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 […]

27.01.2023.

Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgā sēde notiks 3. februārī plkst. 10.00

Piektdien, 3. februārī, plkst. 10.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2022. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Pēc ziņojuma uzrunu angļu valodā  (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu valodu) teiks svinīgās sēdes goda viešņa – Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja […]

26.01.2023.

Raidieraksta Tversme jaunā epizode: Latvijas un Lietuvas tiesu sadarbība tiesiskuma veicināšanā un demokrātijas aizsardzībā

Šodien, 26. janvārī, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina sarunājas ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Danuti Jočieni (Danutė Jočienė) par sadarbību starp Latvijas un Lietuvas konstitucionālajām tiesām, to kopīgajiem izaicinājumiem un konstitucionālo tiesu lomu demokrātijas ilgtspējas veicināšanā. Raidieraksta epizode (angļu valodā) pieejama šeit: Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja […]

25.01.2023.

Satversmes tiesa un Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts pārrunā Latvijas un Moldovas konstitucionālo tiesu sadarbību tiesiskuma stiprināšanā

Vakar, 24. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesas administrācijas vadītāja Marika Laizāne-Jurkāne un Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs tikās ar Latvijas vēstnieku Moldovā Uldi Mikutu. Tikšanās laikā tika pārrunāta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp abu valstu konstitucionālajām tiesām tiesiskuma stiprināšanā. Abas puses īpaši izcēla Satversmes tiesas un Ārlietu ministrijas īstenoto projektu Moldovas Konstitucionālās tiesas […]

24.01.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Civilprocesa likuma normām, kas neparedz iespēju vispārējās jurisdikcijas tiesām atcelt šķīrējtiesu spriedumus

Šodien, 24. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-03-01 “Par Civilprocesa likuma 534., 534.1, 535., 536. un 537. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Krievijas Federācijā reģistrētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VZAIMNIJ KREDIT” (turpmāk – pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Latvijas Republikā reģistrēta šķīrējtiesa ir taisījusi spriedumu, ar kuru […]

17.01.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Civilprocesa likuma regulējumu, kas neparedz iespēju juridiskās personas pilnīgi vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas samaksas

Šodien, 17. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-05-01 “Par Civilprocesa likuma 43. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Britu Virdžīnu Salās reģistrēta komersanta IMEX PROVIDER LTD (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja vērsās vispārējās […]

11.01.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Šodien, 11. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-44-01  “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Satversmes tiesā tika ierosinātas piecas lietas par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. Šīs lietas apvienotas vienā lietā, piešķirot tai […]

10.01.2023.

Nolēmums lietā par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām, tiks pasludināts 9. februārī plkst. 10.00

Otrdien, 10. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, […]