tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

22.10.2020.

Satversmes tiesa izsludina iespēju vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā

Šodien, 22. oktobrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju izsludina konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Satversmes tiesā. Tās laikā vienam no minēto tiesu tiesnešiem būs iespēja sešus mēnešus (no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam) pildīt Satversmes tiesas padomnieka pienākumus. Satversmes […]

22.10.2020.

Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis diskusijā runā par tiesu lomu ekonomikas attīstībā

Trešdien, 21. oktobrī, Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis kā eksperts piedalījās Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas rīkotajā vebinārā “Tiesu loma ekonomikas attīstībā”. Tiesnesis sniedza skatījumu par tiesiskuma un likuma varas lomu valsts ekonomiskajā izaugsmē. Savā priekšlasījumā Jānis Neimanis vērsa uzmanību, ka vienlīdzības princips ir viena no centrālajām vērtībām demokrātiskā tiesiskā valstī. Tiesnesis uzsvēra, ka vienlīdzīga […]

21.10.2020.

Sestās Sarunas par Latviju. Personība un valsts

Otrdien, 27. oktobrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (turpmāk – LNB) sesto reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas tēma būs “Personība un valsts”, ko izcels Kārļa Skalbes pasakas “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” citāts “Cik zemas, cik zemas bij viņu debesis!”. Sarunas atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, vadīs rakstniece Rudīte Kalpiņa. Sarunāsies […]

19.10.2020.

Ierosināta lieta par Daudzeses, Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagastu, un Jaunjelgavas pilsētas pievienošanu Aizkraukles novadam

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 16. oktobrī ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 8.5., 8.7., 8.8., 8.16., 8.17., 8.19. un 8.20. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”. Apstrīdētās normas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma […]

19.10.2020.

Ierosināta lieta par Ozolnieku novada pievienošanu Jelgavas novadam

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 16. oktobrī ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma „Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 18.1., 18.8. un 18.10. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.  un 101. pantam, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam”. Apstrīdētās normas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma […]

19.10.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedz interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” (19.10.2020.)

Šodien, 19. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” runāja par tiesas darba intensitāti, sabiedrības uzticības pētījuma rezultātiem, darba organizēšanu attālināti, Covid19 ierobežojumiem sabiedrības veselības labā un citām aktualitātēm. Viņa uzsvēra, ka Satversmes tiesa bija vienīgā konstitucionālā tiesa Eiropas Savienībā, kura martā un aprīlī turpināja spriest lietas. Avots: https://xtv.lv/rigatv24/video/8blGb0EYNn3-19_10_2020_dienas_personiba_ar_veltu_purinu

16.10.2020.

Satversmes tiesa noslēdz pirmo pieredzes apmaiņas projekta posmu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu

Ceturtdien, 15. oktobrī, Satversmes tiesa noslēdza pirmo pieredzes apmaiņas projekta posmu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu. Šajā dienā Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristi patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu sagatavotajiem materiāliem par tēmu “Satversmes tiesas aktuālā judikatūra pēc konstitucionālajām sūdzībām ierosinātās lietās”. Pēc tam vebināra formātā notika apaļā galda diskusija, kurā puses apsprieda minēto tēmu, kā arī pārrunāja apmācību […]