Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
04.02.2021.

Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgajā sēdē akcentē nepieciešamību stiprināt iekļaujošu sabiedrību

Ceturtdien, 4. februārī, attālināti notika Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski tika atklāts jaunais tiesas darba gads. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedza ziņojumu par Satversmes tiesas paveikto tiesiskuma stiprināšanā Latvijā 2020. gadā. Priekšlasījumu sniedza arī svinīgās sēdes goda viešņa Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente (1999-2007). Sēdei attālināti pieslēdzās valsts konstitucionālo orgānu vadītāji, kā arī […]

04.02.2021.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas preses konference par tiesas darbu 2020. gadā

Šodien, 4. februārī, plkst. 12.00 attālināti notiks preses konference, kurā tiks prezentēts pārskats par Satversmes tiesas darbu 2020. gadā. Preses konferencē piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Preses konferenci vadīs Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferences tiešraide būs redzama šeit: Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2020. […]

04.02.2021.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgā sēde

Šodien, 4. februārī plkst. 10.00 attālināti notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2020. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Pēc ziņojuma uzrunu teiks svinīgās sēdes goda viešņa – Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente 1999-2007. Satversmes tiesas svinīgās sēdes tiešraide būs redzama šeit: […]

04.02.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas intervija LTV1 rīta ziņu raidījumā “Rīta Panorāma” (04.02.2021.)

Ceturtdien, 4. februārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedza interviju LTV1  rīta ziņu raidījumā “Rīta Panorāma”. Viņa runāja gaidāmo tiesas gada svinīgo atklāšanas sēdi, aizvadītā gada Satversmes tiesas aktualitātēm un šī gada prioritātēm, kā arī par tiesā saņemtajiem pieteikumiem par Covid-19 ierobežojumiem un citām tiesvedības aktualitātēm.

29.01.2021.

Absolūts aizliegums izsniegt apsardzes sertifikātu no alkohola atkarīgajiem neatbilst Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Satversmes tiesa 2021. gada 28. janvārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-29-01 “Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkts: “Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi.” Augstāka juridiska spēka norma Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk […]

28.01.2021.

Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgā sēde attālināti notiks 4. februārī plkst. 10.00

Ceturtdien, 4. februārī, plkst. 10.00 attālināti notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2020. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Pēc ziņojuma uzrunu teiks svinīgās sēdes goda viešņa – Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente 1999-2007. Plkst. 12.00 notiks preses konference, kurā tiks prezentēts […]

27.01.2021.

Ierosināta lieta par Civillikuma normu, kas noteic, ka par aizbildni nevar būt par vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem sodīta persona

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 26. janvārī ierosināja lietu “Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma Civillikuma 242. panta 5. punkts noteic, ka par aizbildņiem nevar būt personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Augstāka juridiska spēka normas […]

27.01.2021.

Ierosināta lieta par normu, kas noteic Skirnas ezeram publisko ūdeņu statusu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 26. janvārī ierosināja lietu “Par Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 53. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Civillikuma 1102. pants noteic, ka pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā (I pielik.) uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir […]

27.01.2021.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas noteica interaktīvo azartspēļu ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā

Satversmes tiesa 2021. gada 26. janvārī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020‑62‑01 “Par likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 […]

26.01.2021.

Satversmes tiesa 10. februārī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

Otrdien 26. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā […]