Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
25.11.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Kriminālprocesa likuma normas atbilstību Satversmei

Šodien, 15. novembrī, Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Kriminālprocesa likuma (KPL) pārejas noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka krimināllietās, kas tiek ierosinātas līdz KPL spēkā stāšanās dienai, pirmstiesas procesa termiņu sāk skaitīt no KPL spēkā stāšanās dienas. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir […]

25.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu pēc Rīgas rajona padomes pieteikuma

Vakar, 24. oktobrī, Satversmes tiesas 2. kolēģija ir pieņēmusi lēmumu par lietas “Par Sabiedriskā transporta likuma 7. panta otrās daļas atbilstību 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 2., 3. pantam un 4. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai” ierosināšanu. Sabiedriskā transporta likuma 7. panta pirmā daļa nosaka: “Ja maršrutu tīkla republikas pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas […]

07.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietas pēc Kolkas pagasta padomes pieteikumiem

Vakar, 17. oktobrī, Satversmes tiesas 4. kolēģija ir pieņēmusi četrus lēmumus par lietu ierosināšanu: „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 „Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. […]

07.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietas pēc Kolkas pagasta padomes pieteikumiem

Vakar, 17. oktobrī, Satversmes tiesas 4. kolēģija ir pieņēmusi četrus lēmumus par lietu ierosināšanu: „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 „Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. […]

02.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu sarakstes izdevumu samaksas kārtību

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. panta otrās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Lieta ierosināta pēc Borisa Klopcova konstitucionālās sūdzības. Apstrīdētā norma noteic: “notiesāto sarakste ar ANO institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, Tiesībsarga biroju, prokuratūru, tiesu, kā arī notiesātā ārvalsts pilsoņa sarakste ar savas valsts […]

02.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par soda apmēra samazināšanas kārtību nodokļu lietās

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām (2000. gada 13. aprīļa likuma redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdu “ne biežāk kā vienu reizi trijos gados” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Lieta ierosināta pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta pieteikuma. Apstrīdētā norma noteic: “Nodokļu administrācijai, izvērtējot nodokļu maksātāja izdarītā pārkāpuma […]

02.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Civilprocesa likuma normu

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Civilprocesa likuma 434. un 464.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 82., 86. un 92.pantam” Lieta ierosināta pēc SIA “Zeltaleja-1” konstitucionālās sūdzības. Civilprocesa likuma 434. pants noteic, ka apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī, bet likuma 464. pants nosaka rīcības sēdes kārtību, izskatot lietu kasācijas instancē; pantā cita […]

29.09.2007.

Satversmes tiesā viesojās Eiropas ombuds

Šodien, 29.septembrī, Satversmes tiesu vizītē apmeklēja Eiropas ombuds P.Nikiforos Diamandouros. Viņš tikās ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem un pārrunāja vairākus jautājumus, kas skar ombuda darbu cilvēktiesību aizsardzībā, ombuda un tiesu sadarbību, informēja par saņemtajām sūdzībām un to būtību. Eiropas ombuds izmeklē sūdzības par Eiropas Savienības iestāžu un struktūru pieļautajām kļūdām pārvalde. Eiropas ombuda vizīti […]

23.09.2007.

Satversmes tiesā viesojās Slovākijas ģenerālprokurors

Šodien, 23.septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris tikās ar Slovākijas ģenerālprokuroru Dobroslavu Trnku (Dobroslav Trnka) un citiem Slovākijas prokuroriem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar konstitucionālo tiesvedību, īpašu uzmanību pievēršot prokurora pieteikumiem konstitucionālajā tiesā. Sarunā piedalījās arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins un Satversmes tiesas darbinieki. Tikšanās noritēja Slovākijas ģenerālprokurora vizītes Latvijā ietvaros. […]

11.08.2007.

Satversmes tiesā viesosies Turcijas tiesneši

Šodien, 11.augustā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins un tiesnese Kristīne Krūma tiksies ar septiņiem Turcijas Republikas tiesnešiem. Tikšanās laikā tiks pārrunāti aktuālie cilvēktiesību un konstitucionālās tiesas procesa jautājumi, tiesneši apmainīsies pieredzē konstitucionālo vērtību aizsardzībā, pārrunās abu valstu tiesu sadarbības jautājumus.