Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
02.10.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Civilprocesa likuma normu

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Civilprocesa likuma 434. un 464.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 82., 86. un 92.pantam” Lieta ierosināta pēc SIA “Zeltaleja-1” konstitucionālās sūdzības. Civilprocesa likuma 434. pants noteic, ka apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī, bet likuma 464. pants nosaka rīcības sēdes kārtību, izskatot lietu kasācijas instancē; pantā cita […]

29.09.2007.

Satversmes tiesā viesojās Eiropas ombuds

Šodien, 29.septembrī, Satversmes tiesu vizītē apmeklēja Eiropas ombuds P.Nikiforos Diamandouros. Viņš tikās ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem un pārrunāja vairākus jautājumus, kas skar ombuda darbu cilvēktiesību aizsardzībā, ombuda un tiesu sadarbību, informēja par saņemtajām sūdzībām un to būtību. Eiropas ombuds izmeklē sūdzības par Eiropas Savienības iestāžu un struktūru pieļautajām kļūdām pārvalde. Eiropas ombuda vizīti […]

23.09.2007.

Satversmes tiesā viesojās Slovākijas ģenerālprokurors

Šodien, 23.septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris tikās ar Slovākijas ģenerālprokuroru Dobroslavu Trnku (Dobroslav Trnka) un citiem Slovākijas prokuroriem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar konstitucionālo tiesvedību, īpašu uzmanību pievēršot prokurora pieteikumiem konstitucionālajā tiesā. Sarunā piedalījās arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins un Satversmes tiesas darbinieki. Tikšanās noritēja Slovākijas ģenerālprokurora vizītes Latvijā ietvaros. […]

11.08.2007.

Satversmes tiesā viesosies Turcijas tiesneši

Šodien, 11.augustā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins un tiesnese Kristīne Krūma tiksies ar septiņiem Turcijas Republikas tiesnešiem. Tikšanās laikā tiks pārrunāti aktuālie cilvēktiesību un konstitucionālās tiesas procesa jautājumi, tiesneši apmainīsies pieredzē konstitucionālo vērtību aizsardzībā, pārrunās abu valstu tiesu sadarbības jautājumus.

30.07.2007.

Satversmes tiesā viesosies Japānas parlamenta deputāti

Rīt, 30.jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris tiksies ar Japānas parlamenta deputātiem Kosaburo Nišime un Koičiro Ičimuru. Japānas parlamentāriešu vizīte Latvijā  notiek no 29. līdz 31.jūlijam, deputātu mērķis ir saņemt informāciju, konsultētos un diskutētu ar Latvijas pusi par to, kā tika atrisināts robežas jautājums ar Krieviju. Kosaburo Nišime ir Japānas parlamenta pārstāvju palātas deputāts un […]

24.07.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Ikšķiles teritorijas plānojumu

Šodien, 24. jūlijā, Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai daļas, kas paredz daudzdzīvokļu māju apbūvi nekustamajā īpašumā “Pēterkalni”, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Lieta ierosināta pēc 58 Ikšķiles novada iedzīvotāju konstitucionālas sūdzības. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka Ikšķiles novada dome 2006.gada 18. oktobrī apstiprinājusi Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumus 2006.-2010. gadam, […]

24.07.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanas kārtību

Šodien, 24. jūlijā, Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu “Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam”. Lieta ierosināta pēc Jolantas Kalniņas-Levinas konstitucionālas sūdzības. Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 pants noteic bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanas pabalstu. Panta otrā daļa (apstrīdētā norma) noteic, ka bērna invalīda kopšanas pabalstu nepiešķir, ja […]

17.07.2007.

Satversmes tiesa ierosina vēl vienu lietu saistībā ar Latvijas – Krievijas robežlīgumu

Šodien, 17. jūlijā, Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu “Par likuma “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 3. pantam un likuma “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” 1. panta vārdu “ievērojot Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pieņemto robežu nemainības […]

05.06.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par bērna kopšanas pabalsta apmēru

Šodien, 15. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību” 6.punkta vārda „nepārtraukti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110.pantam”. […]

05.06.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Ādažu teritorijas plānojumu

Šodien, 15 .jūnijā Satversmes tiesā ierosināta lieta „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma daļas, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Lieta ierosināta pēc divdesmit Ādažu novada iedzīvotāju konstitucionālās […]