Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10.05.2007.

Ierēdņu, kuri studijas pārtraukuši uz laiku būtisku attaisnojošu apstākļu dēļ, atbrīvošana no amata neatbilst Satversmei

Šodien, 10. maijā, Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2006-29-0103 “Par Valsts civildienesta likuma pārejas noteikumu 5. punkta un Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumu Nr. 79 “Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības – augstākā izglītība – piemērošanas kārtība un termiņš” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 101.  un 106. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. 91. pants noteic, ka […]

26.04.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Latvijas – Krievijas robežlīguma atbilstību Satversmei

Šodien, 26. aprīlī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu “Par likuma “”Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu” atbilstību Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai un 9. punktam un 2007. gada 27. martā parakstītā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas […]

25.04.2007.

Lietuvas Seima priekšsēdētājs viesosies Satversmes tiesā

Šodien, 25.aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris tiksies ar Lietuvas Seima priekšsēdētāju Česlovu Juršenu, Seima deputāti Vinci Vaidevuti Margevičieni un citiem Seima delegācijas darbiniekiem. Delegāciju pavadīs arī Lietuvas vēstnieks Latvijā Antans Vinkus un Latvijas vēstnieks Lietuvā Hardijs Baumanis. Tikšanās noritēs Lietuvas Seima priekšsēdētāju Česlova Juršena oficiālās vizītes Latvijas Republikā programmas ietvaros. Tikšanās laikā paredzēts apspriest […]

20.04.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par bijušo Satversmes tiesas tiesnešu tiesībām atgriezties iepriekšējā amatā, ja tiesnesis bijis iecelts uz noteiktu laiku

Šā gada 19. aprīlī Satversmes tiesa ierosināja lietu “Par Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdu “bez pilnvaru termiņa ierobežojuma” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam, 91. pantam un 101. panta pirmajai daļai”. Satversmes 83. pantā noteikts, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka […]

20.04.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par valsts amatpersonu pienākumu iegūt augstāko izglītību noteiktā termiņā

Šā gada 18. aprīlī Satversmes tiesa ierosināja lietu “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma pārejas noteikumu 7.punkta otrā, trešā un ceturtā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106.pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet Satversmes 106.pants nosaka ikvienam […]

26.03.2007.

Satversmes tiesa vērtēs dubultpilsonības ierobežojumus

22. martā Satversmes tiesas 1.kolēģija ierosināja lietu par Pilsonības likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkta un 9. panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 91. pantam. Pilsonības likuma 3. panta pirmā daļa nosaka gadījumus, kad bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viens no viņa vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs – ārvalstnieks. Panta pirmās daļas 2.punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka […]

28.12.2006.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par bērna kopšanas pabalsta maksimālā apmēra ierobežojumu

Šodien, 28. decembrī, Satversmes tiesa rīcības sēdē nolēma izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2006-24-03 “Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem” 3.1. punktā un Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 “Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas […]