Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
11.02.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par iespējamo diskrimināciju cietumos

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 3. pielikumā noteikto tualetes ziepju mēneša normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”. Satversmes 91. pants citastarp noteic, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet 111. pants noteic, ka valsts aizsargā […]

09.02.2008.

Liegums saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu neatbilst Satversmei

Vakar, 12. februārī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-15-01 “Par valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversmes 110. pants cita starpā noteic, ka valsts aizsargā ģimeni un […]

04.02.2008.

Satversmes tiesa ierosina vēl vienu lietu par apcietināto personu tiesībām uz satikšanos ar ģimeni

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. pants noteic apcietinātā tiesības. Šis pants citastarp paredz, ka apcietinātajai personai ir […]

22.01.2008.

Amatpersonas izplata nepatiesu informāciju par Satversmes tiesas spriedumu

Satversmes tiesa vērš sabiedrības uzmanību, ka pēdējo dienu laikā atsevišķas valsts un pašvaldības amatpersonas izplata nekorektus apgalvojumus saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Spriedumā ir precīzi norādīti pārkāpumi, kas tika pieļauti, izstrādājot Rīgas teritorijas plānojuma brīvostas […]

17.01.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par biodegvielas ražošanas kvotām

Satversmes tiesas 4.kolēģija piektdien, 11. janvārī, ir ierosinājusi lietu “Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”“ 4.punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodegvielas ražošanai 7813953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “Latraps” (LV58503007191) […]

16.01.2008.

Satversmes tiesa pasludinās spriedumu Rīgas teritorijas plānojuma lietā

Rīt, 17.janvārī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr.2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Satversmes 115.pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu […]

14.01.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par biodegvielas ražošanas kvotām

Satversmes tiesas 4. kolēģija piektdien, 11. janvārī, ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”” 4. punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodegvielas ražošanai 7813953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai „Latraps” (LV58503007191) […]

07.01.2008.

Rīgas brīvostas teritorijas plānojums neatbilst Satversmei

Šodien, 17. janvārī, Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Lieta tika ierosināta pēc Koalīcijas dabas un […]

21.12.2007.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par Civilprocesa normu atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 3. kolēģija šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Civilprocesa likuma 434.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86 un 92. pantam un Civilprocesa likuma 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 82., 86. un 92. pantam”. Lieta ir ierosināta pēc Jāņa Kalniņa konstitucionālās sūdzības. Civilprocesa likuma 434. pants noteic, ka apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī, […]

25.11.2007.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Kriminālprocesa likuma normas atbilstību Satversmei

Šodien, 15. novembrī, Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Kriminālprocesa likuma (KPL) pārejas noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka krimināllietās, kas tiek ierosinātas līdz KPL spēkā stāšanās dienai, pirmstiesas procesa termiņu sāk skaitīt no KPL spēkā stāšanās dienas. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir […]