Laika Josla

2002
6. septembris

Starptautisks seminārs “Tiesas pieteikums Satversmes tiesā”

Starptautisks seminārs “Tiesas pieteikums Satversmes tiesā”, kuru organizē Satversmes tiesa, Vācijas fonds internacionālajai juridiskajai sadarbībai un Latvijas Tiesnešu mācību centrs.
13. maijs

Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongress

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongresā “Konstitucionālo tiesu attiecības ar citām nacionālajām tiesām un šo tiesu mijiedarbība ar Eiropas tiesām” (Briselē, Beļģijā).
2001
21. decembris

Spriedumā uzsver valsts valodas konstitucionālo statusu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2001-04-0103 par personvārdu rakstību. Tiesa uzsver valsts valodas konstitucionālo statusu.
10. novembris

Satversmes tiesas 5. gadadienai veltīta starptautiska konference

Satversmes tiesas 5. gadadienai veltīta starptautiska konference “Pamattiesību aizsardzība Konstitucionālajā tiesā”, ko organizēja Satversmes tiesa un Vācijas Fonds internacionālajai juridiskajai sadarbībai.
30. oktobris

Satversmes tiesas spriedumu krājums

Izdots pirmais Satversmes tiesas spriedumu krājums.
4. oktobris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu II konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu II konference “Aktuālās Konstitucionālo tiesu lietas” (Viļņā, Lietuvā).
18. jūlijs

Pirmā lieta pēc konstitucionālās sūdzības

Ierosināta pirmā lieta pēc konstitucionālās sūdzības (lieta Nr. 2001-04-0103 par personvārdu atainošanu personas dokumentos).
12. jūnijs

Pirmā sēde rakstveida procesā

Pirmā Satversmes tiesas sēde, izskatot lietu rakstveida procesā (lieta Nr. 2001-01-01).
30. janvāris

Jauns Satversmes tiesas reglaments

Pieņemts un stājas spēkā jauns Satversmes tiesas reglaments.
1. janvāris

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, precizējot un būtiski paplašinot konstitucionālās kontroles subjektu loku – tiek paredzēta arī konstitucionālā sūdzība un tiesas pieteikums Satversmes tiesā. Ieviests rakstveida process.
2000
20. oktobris

Satversmes tiesu apstiprina par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences locekli

Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongresa sagatavošanās sēde, kurā Satversmes tiesa apstiprināta par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences locekli (Briselē, Beļģijā).
22. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu I konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu I konference “Konstitucionālā jurisdikcija Lietuvā un Latvijā” (Cēsīs, Latvijā).
30. augusts

Atsauce spriedumā uz pašaizsargājošās demokrātijas principu un pirmo reizi pievienotas tiesnešu atsevišķās domas

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2000-03-01 par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem. Tiesa atsaucas uz pašaizsargājošās demokrātijas principu. Pirmais Satversmes tiesas spriedums, kam pievienotas tiesnešu atsevišķās domas.
8. jūnijs

Tiesnesis Juris Jelāgins un tiesas priekšsēdētāja vietnieks Romāns Apsītis

Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Juris Jelāgins. Romānu Apsīti ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (pārvēlēts 06.06.2003., priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 06.06.2006.).
24. marts

Pirmā atsauce spriedumā uz samērīguma principu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 04-07 (99) par elektroenerģijas iepirkuma cenu. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz samērīguma principu.
25. februāris

Starptautisks seminārs par “Grozījumi Satversmes tiesas likumā”

Starptautisks seminārs par Satversmes tiesas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Satversmes tiesas likumā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
1999
1. oktobris

Pirmā atsauce spriedumā uz valsts varas dalīšanas principu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 03-05 (99) par Telekomunikāciju tarifu padomi. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz valsts varas dalīšanas principu.
17. maijs

Dalība Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XI Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XI Kongresā “Konstitucionālo tiesu prakse apziņas un reliģijas brīvības jautājumos”, kurā Satversmes tiesa apstiprināta par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences asociēto locekli (Varšavā, Polijā).
5. marts

Jaunās Satversmes tiesas ēkas atklāšana

Valsts prezidents Guntis Ulmanis atklāj jauno Satversmes tiesas ēku Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.
1998
6. novembris

Satversmes VIII nodaļa “Cilvēka pamattiesības”

Stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas papildina to ar VIII nodaļu “Cilvēka pamattiesības”.
30. aprīlis

Pirmā atsauce spriedumā uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 09-02 (98) par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.
1997
24. septembris

Pirmie Satversmes tiesas likuma grozījumi

Stājas spēkā pirmie Satversmes tiesas likuma grozījumi, paplašinot to subjektu loku, kuriem ir tiesības vērsties Satversmes tiesā.
3. jūlijs

Starptautisks seminārs “Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbību”

Starptautisks seminārs “Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbību”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisijas) sadarbībā ar ASV starptautiskās attīstības aģentūru.
13. jūnijs

Satversmes tiesa pirmo reizi izbeidz tiesvedību

Satversmes tiesa pirmo reizi izbeidz tiesvedību [lieta Nr. 04-03 (97)].
7. maijs

Satversmes tiesas pirmais spriedums

Satversmes tiesa pasludina pirmo spriedumu [lietā Nr. 04-01 (97) par elektroenerģijas iepirkuma cenu]. Tiesa atsaucas uz vispārējiem tiesību principiem.
28. aprīlis

Pirmās Satversmes tiesas lietas izskatīšana

Pirmās Satversmes tiesas lietas izskatīšana
1997. gada 28. aprīlis – pirmās Satversmes tiesas lietas izskatīšana
21. aprīlis

Satversmes tiesas reglaments

Pieņemts un stājas spēkā Satversmes tiesas reglaments, kas noteic Satversmes tiesas struktūru un darba organizāciju.
1996
11. decembris

Aivaru Endziņu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju

Satversmes tiesa sanāk uz pirmo tiesas sēdi, kurā Aivaru Endziņu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju (08.06.2000. ievēlēts par priekšsēdētāju, pārvēlēts 06.06.2003. un 06.06.2006., vadījis tiesu līdz 31.01.2007.).
9. decembris

Tiesas izveidošana

Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Aivars Endziņš, Romāns Apsītis, Anita Ušacka un Ilma Čepāne. Amatā stājas tiesneši Andrejs Lepse un Ilze Skultāne. Satversmes tiesas izveidošanas diena.
1. oktobris

Saeima apstiprināja 6 no 7 tiesnešiem

1996. gada oktobrī un novembrī Saeima apstiprināja sešus no septiņiem Satversmes tiesas tiesnešiem: Romānu Apsīti un Anitu Ušacku – pēc Saeimas deputātu priekšlikuma, Ilmu Čepāni un Aivaru Endziņu – pēc Ministru kabineta priekšlikuma, Andreju Lepsi un Ilzi Skultāni – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma.
5. jūnijs

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmes 85. pantā un pieņemts Satversmes tiesas likums

Pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Satversmes 85. pantā, kas noteic, ka Latvijā pastāv Satversmes tiesa (stājās spēkā 26.06.1996.). Pieņemts Satversmes tiesas likums (stājās spēkā 28.06.1996.).