Laika Josla

2018
24. maijs

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska tiek apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska tiek apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi
Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska tiek apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi.
24. maijs

Konference “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā”

Konference “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā”
Satversmes tiesa organizē starptautisku konferenci “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā”.
3. maijs

Apbalvojumi Inetai Ziemelei, Daigai Rezevskai and Lailai Jurcēnai

Apbalvojumi Inetai Ziemelei, Daigai Rezevskai and Lailai Jurcēnai
Tieslietu sistēmas Goda zīmes tiek piešķirtas Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei, Satversmes tiesas tiesnesei Daigai Rezevskai un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniecei Lailai Jurcēnai.
15. februāris

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss
Satversmes tiesā notiek Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kurā tika apbalvoti skolēnu zīmējumu konkursa „Mana Satversme” un domrakstu konkursa „Mana Latvija un Satversme” uzvarētāji un viņu pedagogi.
2017
7. decembris

Satversmes tiesas, Čehijas Konstitucionālās tiesas un Beļģijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās

Satversmes tiesas, Čehijas Konstitucionālās tiesas un Beļģijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās
Satversmes tiesas, Čehijas Konstitucionālās tiesas un Beļģijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem (Rīgā, Latvijā).
11. septembris

Satversmes tiesa piedalās Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences III Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV Kongresā “Tiesiskuma princips un konstitucionālā tiesvedība mūsdienu pasaulē” (Viļņā, Lietuvā).
29. jūnijs

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVII Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVII Kongresā “Konstitucionālo tiesu loma konstitucionālo principu aizsardzībā un piemērošanā” (Batumi, Gruzijā).
7. jūnijs

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XV konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XV konference “Likumu kvalitātes izvērtēšana konstitucionālās tiesas nolēmumos: vērtēšanas kritēriji un principi” (Rīgā, Latvijā).
16. maijs

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova
Sanitu Osipovu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieci.
21. aprīlis

Tiesnesis Artūrs Kučs

Tiesnesis Artūrs Kučs
Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Artūrs Kučs.
8. aprīlis

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele
Inetu Ziemeli ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.
3. aprīlis

Tiesnesis Jānis Neimanis

Tiesnesis Jānis Neimanis
Amatā stājas tiesnesis Jānis Neimanis.
31. marts

Tiesneša pilnvaras izbeidzas Uldim Ķinim un Kasparam Balodim

Tiesneša pilnvaras izbeidzas Uldim Ķinim un Kasparam Balodim.
2016
24. oktobris

Latvijas Republikas Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās

Latvijas Republikas Satversmes tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Čehijas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās, darba tēma “Konstitucionālo tiesu sadarbība ar Eiropas Savienības Tiesu” (Brno, Čehijā).
8. septembris

Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas ikgadēja starptautiska konference “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”

Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas ikgadēja starptautiska konference “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Rīgas Juridiskās augstskola.
26. maijs

Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”

Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”
Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”, kuru organizē Satversmes tiesas un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
12. maijs

Spriedums lietā Nr. 2015-14-0103 par personas DNS paraugu izmantošanu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2015-14-0103 par personas DNS paraugu izmantošanu. Tiesa atzīst, ka DNS ir īpaši aizsargājami fiziskas personas dati.
26. aprīlis

Tiesnese Daiga Rezevska

Tiesnese Daiga Rezevska
Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Daiga Rezevska.
8. marts

Satversmes tiesas jubilejas gada atklāšanas pasākums: apaļā galda diskusijā “Satversmes tiesa 20 gados”

Satversmes tiesas jubilejas gada atklāšanas pasākums. Apaļā galda diskusijā “Satversmes tiesa 20 gados” piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, kā arī visi bijušie Satversmes tiesas priekšsēdētāji Aivars Endziņš, Gunārs Kūtris un Aija Branta.
24. februāris

Jauna Satversmes tiesas mājaslapa

Sāk darboties jauna Satversmes tiesas mājaslapa, kas sniedz uzlabotu iespēju iepazīties ar Satversmes tiesas nolēmumiem, tostarp arī ar kolēģiju prakses izlasi.
2015
11. decembris

Satversmes tiesas konference “Pamattiesību ierobežojumi demokrātiskā valstī”

Satversmes tiesas konference “Pamattiesību ierobežojumi demokrātiskā valstī”
Satversmes tiesas konference “Pamattiesību ierobežojumi demokrātiskā valstī”.
9. decembris

Satversmes tiesas, Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās

Satversmes tiesas, Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem (Rīgā, Latvijā).
20. novembris

Kristīne Krūma apbalvota ar Tieslietu sistēmas Otrās pakāpes Goda zīmi

Kristīne Krūma apbalvota ar Tieslietu sistēmas Otrās pakāpes Goda zīmi
Satversmes tiesas tiesnese Kristīne Krūma apbalvota ar Tieslietu sistēmas Otrās pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un judikatūras attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un starpvalstu attiecību veidošanā.
2. jūlijs

Spriedums lietā Nr. 2015-01-01 par valsts karogu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2015-01-01 par valsts karogu. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz Satversmes ievadu. Tiesa atzīst, ka valsts karogam ir valsts simbola statuss un tā regulējums Satversmē citstarp veido valsts konstitucionālo pamatu.
17. jūnijs

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIV konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIV konference “Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietekme uz konstitucionālās tiesas jurisprudenci” (Plateļos, Lietuvā).
13. maijs

Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā

Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā
Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Nacionālā konstitucionālā identitāte un Eiropas kopējās vērtības. Nacionālās Konstitucionālās tiesas un globālā pārvaldība”.
8. janvāris

Tiesnese Ineta Ziemele

Tiesnese Ineta Ziemele
Svinīgo solījumu nodod un tiesneša amatā stājas Ineta Ziemele.
2014
5. decembris

Satversmes tiesas konference “Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots”

Satversmes tiesas konference “Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots”
Satversmes tiesas konference “Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots”.
10. oktobris

Aija Branta apbalvota ar Tieslietu sistēmas Otrās pakāpes Goda zīmi

Bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aija Branta apbalvota ar Tieslietu sistēmas Otrās pakāpes Goda zīmi par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
28. septembris

Satversmes tiesa piedalās Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences III Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences III Kongresā “Konstitucionālā tiesvedība un sociālā integrācija” (Seulā, Dienvidkorejā).
22. jūlijs

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

Stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas papildina ievadu ar izvērstu vēstures notikumu, konstitucionālo principu un vērtību skaidrojumu.
4. jūnijs

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIII konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIII konference
Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XIII konference “Konstitucionālās doktrīnas attīstība Konstitucionālajā tiesā” (Rīgā, Latvijā).
10. maijs

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVI Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVI Kongresā “Eiropas Konstitucionālo tiesu sadarbība – esošā situācija un nākotnes perspektīvas” (Vīnē, Austrijā).
6. maijs

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš

Aldi Laviņu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju (vadījis tiesu līdz 08.05.2017.).
25. aprīlis

Tiesnesis Aldis Laviņš

Amatā stājas tiesnesis Aldis Laviņš.
5. marts

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis

Uldi Ķini ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku.
28. februāris

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aija Branta

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aija Branta
Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju (vadījusi tiesu līdz 24.04.2014.).
19. februāris

Tiesnesis Gunārs Kusiņš

Tiesnesis Gunārs Kusiņš
Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Gunārs Kusiņš.
12. februāris

Spriedums lietā Nr. 2013-05-01 par tautas nobalsošanu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2013-05-01 par tautas nobalsošanu. Tiesa atzīst, ka likumdevējam ir pienākums nodrošināt tautas likumdošanas tiesību īstenošanu atbilstoši demokrātijas principam.
5. februāris

Jauns Satversmes tiesas reglaments

Pieņemts un stājas spēkā jaunais Satversmes tiesas reglaments.
2013
27. decembris

Izveidots Satversmes tiesas Juridiskais departaments

Izveidots Satversmes tiesas Juridiskais departaments, kura mērķis ir sekmēt Satversmes tiesas darbību, sniedzot juridisko atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem, kā arī veicinot Satversmes tiesas prakses pēctecību un attīstību.
26. septembris

Starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas”

Starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas”
Starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
5. maijs

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XII konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XII konference “Pilsonības konstitucionālā doktrīna” (Kauņā, Lietuvā).
2012
7. decembris

Satversmes tiesas konference “Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli Satversmes tiesas procesa jautājumi”

Satversmes tiesas konference “Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli Satversmes tiesas procesa jautājumi”
Satversmes tiesas konference “Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli Satversmes tiesas procesa jautājumi”.
5. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XI konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu XI konference “Konstitucionālā kontrole valsts finanšu jomā” (Jūrmalā, Latvijā).
6. jūlijs

Gunārs Kūtris apbalvots ar Lietuvas Republikas ordeņa “Par nopelniem Lietuvai” komandiera krustu

Gunārs Kūtris apbalvots ar Lietuvas Republikas ordeņa “Par nopelniem Lietuvai” komandiera krustu par nopelniem Lietuvas Republikas labā un Lietuvas vārda atpazīstamības veicināšanu pasaulē, par ilglaicīgu Lietuvas un Latvijas Konstitucionālo tiesu sadarbības atbalstīšanu, par konstitucionālo vērtību veicināšanu.
3. februāris

Spriedums lietā Nr. 2011-11-01 par Valsts autoceļu fondu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2011-11-01 par Valsts autoceļu fondu. Tiesa atzīst, ka arī valsts budžeta veidotājiem ir pienākums ņemt vērā tiesiskas valsts principus.
2011
29. septembris

Starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas loma konstitucionālo vērtību aizsardzībā”

Starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas loma konstitucionālo vērtību aizsardzībā”
Satversmes tiesas 15. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas loma konstitucionālo vērtību aizsardzībā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
7. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu X konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu X konference “Vēlēšanu tiesību problēmas konstitucionālajā tiesvedībā” (Klaipēdā, Lietuvā).
17. augusts

Tiesnese Sanita Osipova

Tiesnese Sanita Osipova
Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Sanita Osipova.