Lietas Nr.2020-49-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmās daļas un 8.1 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 92. un 105. pantam

Lasīt vairāk