Satversmes tiesas svinīgā sēde (09.01.2019.). Foto: Toms Norde.

10.01.2019.