Satversmes tiesas starptautiskā konference “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā” (24.05.2018.). Foto: Aleksandrs Kravčuks.

07.06.2018.