Satversmes tiesas konference „Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots” (05.12.2014.)

25.04.2018.