Satversmes tiesas konference “Ilgtspēja kā konstitucionālā vērtība: Nākotnes izaicinājumi” (15.-16.09.2022.) Foto: Aleksandrs Kravčuks

19.09.2022.